Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Arbetsvillkor

Barnmorska likställs med civilingenjör

Publicerad: 9 februari 2022, 13:13

Syftet med indelningen är att minska lönegapet mellan könen för likvärdigt arbete.

Foto: Claudio Bresciani/TT/Skarie20

Jämställdhetsmyndigheten tycker att civilingenjörer och barnmorskor gör jämförbara jobb. Samma sak med undersköterskor och fordonsreparatörer. Specialistläkare är jämförbara med hr-chefer, enligt myndigheten. (12 kommentarer)


Ämnen i artikeln:

LönerToppnyheter Kommunal Hälsa

För att underlätta lönejämförelser mellan kvinnor och män har Jämställdhetsmyndigheten i en rapport med en lista där olika yrken som ”bedöms ha likvärdiga krav i arbetet” delats in i 13 grupper.

Indelningen tar bland annat fasta på utbildning, ansvar och krav på att lösa problem i jobbet. Och då är specialistläkare jämförbart med att vara personalchef och barnmorska med att vara civilingenjör, enligt listan.

Undersköterska på vårdavdelning jämförs med fordonsreparatör medan undersköterska som jobbar inom hemtjänst och äldreboende är jämförbart med företagssäljare.

Syftet med indelningen är att minska lönegapet mellan könen för likvärdigt arbete.

Läs också: Hela listan – de här jobben likställs ditt vårdyrke med 

”Vi skulle behöva jämföra olika yrken med likvärdiga kvalifikationskrav, till exempel barnmorskor med civilingenjörer eller socialsekreterare med försäljningschefer, för att närmare kunna visa på vilket sätt kvinnodominerat arbete innebär lägre lön. Men i dag kan vi inte se det, för alla jämförelser utgår från kvinnor och män som arbetar inom samma yrken”, säger Eberhard Stüber, senior utredare på Jämställdhetsmyndigheten, i ett pressmeddelande.

I en rapport från 2019 konstaterade organisationen Sveriges Kvinnolobby att barnmorskor, som är ett extremt kvinnodominerat yrke, tjänar 5 200 kronor mindre i månaden än civilingenjörer. 

Fotnot: Den indelning som Jämställdhetsmyndighetens använt är ursprungligen inte framtagen av myndigheten.

Läs också: Så ser löneläget ut för landets chefläkare  

Kommentarer

Arbetar du i sjukvården och vill kommentera texten utifrån din yrkesroll?

Klicka här!

Kommentarer publiceras efter granskning.

 

2022-02-21

Detta är uppenbart drivet av barnmorskalobbyn. Att de sedan länge anser att deras yrkesgrupp är värd mer än de flesta yrkesgrupper i sjukvården, eller för den delen på arbetsmarknaden, är inte obekant. 

För ca 25 år sedan kom Arbetsdomstolen i barnmorskemålet fram till att det inte går att jämföra olika yrken, speciellt inte de som är utsatta för den privata arbetsmarknadens krafter. Genusperspektivet var underordnat. Ändå väljer myndigheten att ta fram denna rapport. Det är ofattbart och kastar ett löjets skimmer över det nödvändiga jämställdshetsarbetet. Självklart ska män och kvinnor ha lika lön för lika arbete, i samma yrke. 

Där man har svårt att rekrytera drivs lönerna upp, speciellt i privat sektor. När man rekryterar en ingenjör eller en systemvetare till sjukvården, konkurrerar man med marknaden utanför och behöver lönesätta därefter. Alternativt avveckla verksamheten.

Det finns gott om yrken i sjukvården som har låg lön och det behöver förbättras, men det viktiga för att rekrytera och behålla personal är rimliga arbetsvillkor avseende t.ex. arbetsbelastning och ansvar. Barnmorskorna säger i första hand inte upp sig p.g.a. för låg lön utan för hög arbetsbelastning. 

F.d. medicinteknisk chef

 

2022-02-18

Hur stor kunskap om de olika yrkena har de som författat rapporten? Som fysioterapeut återfinns man i grupp F med brandmän, förskolelärare, behandlingsassistenter. Sjuksköterskor med grundutbildning rankas högre och finns i grupp E. Vi har också 3-årig medicinsk utbildning. Vidare finns specialistutbildade fysioterapeuter (betydligt längre utbildning än specialistsjuksköterska) men dessa verkar inte gå att hitta i någon grupp. Som fysioterapeut i primärvården är man första instans för bedömningar av rörelse-stödjesmärtor och skador. Inom slutenvården sitter vi på specialiserade bedömningsmottagningar, bedömer skador, skriver MRT-remisser. På vårdavdelningar jobbat vi sida vid sida med läkare, sköterska och arbetsterapeuter och gör bedömningar, förser patienter med ortopeden och påbörjar rehabilitering. Men vi ligger alltså under grundutbildade sjuksköterskor?? Jag kan bara drömma om den lön sköterskorna har på den avdelning jag jobbar på, trots att vi gör likvärdigt avancerat arbete inom olika yrken.

Fysioterapeut

 

2022-02-14

Replik till ingenjören, vill bara informera att för att kunna få legitimation som barnmorska krävs det 4.5 års universitetsstudier, viket då inkluderar kandidat- som magisterexamen. Såklart kräver vårdyrket praktisk kunskap men det inkluderar också akademisk kunskap. Att man dessutom ofta har ett arbete med obekväm arbetstid, stort ansvar för hälsa och liv samt allmän arbetspress som det ser ut i dagens sjukvård gör barnmorskorna väl värda en högre lön än vad de får idag.

Intensivvårdssjuksköterskan

 

2022-02-14

Jag blir både ledsen och besviken över hur mitt yrke klassas i denna rapport från jämställdhetsmyndigheten. Sjukgymnaster hamnar i grupp F. (Vi bytte titel till fysioterapeut för ganska många år sedan) Vi jobbar självständigt och gör egna bedömningar av patienter dagligen. Vi triagerar och är första instansen i primärvården när en person söker till vårdcentraler med smärta. Vi gör stora delar av läkarens jobb men klassas inte likvärdigt som en grundutbildad sjuksköterka som har lika lång högskoleutbildning. Fysioterapeuter har dålig status, låg lön, och denna rapporten höjer oss inte direkt.

Fysioterapeuten

 

2022-02-14

En sådan befängd idé att jämföra vård- och omsorgsyrken med ingenjörer och andra akademiska och icke-akademiska yrken. Kanske kan man jämföra yrken och roller inom statligt/offentligt finansierade områden där inte marknadsekonomi råder. Men att jämföra olika yrkesområden som till stor del lyder under olika marknadsmässiga villkor blir som att jämföra äpplen och päron.

Ingenjör och specialistläkare 

 

2022-02-14

Bra tänkt

Alla inom vården utom läkarna kommer att tjäna ifall detta blir verklighet, bra.

Alex

 

2022-02-14

Helt sjuka jämförelser. Barnmorska = civilingenjör då borde förlossningsläkare ha grymt höga löner. Man kan inte jämföra så. Utan alla i vården, biträden, sekreterare, sjuksköterskor, labpersonal mm faller allt. Man kan inte jämföra så. Däremot har vårdpersonal generellt sett låga löner i förhållande till ansvar. MEN om inte civilingenjörer och industri finns så finns inga skattepengar till det allmänna som skola och vård till exempel. 

Läkare

 

2022-02-11

Arbetar likt Heléne som medicinsk sekreterare och undrar hur man lyckas dra slutsatsen att medicinsk sekreterare är ”likvärdigt” med jobb som brevbärare, taxichaufför eller hotellreceptionist. Majoriteten av yrkena i den gruppen verkar antingen vara okvalificerade eller bara kräva en kortare introduktion. Jämförelsen haltar betänkligt när en statlig myndighet jämför en yrkesgrupp med krav på två års utbildning med grupper som är direkt okvalificerade.

David

 

2022-02-11

Är Medicinsk sekreterare och undrar över jämförelse i den gruppen.  Vi går en 2årig utbildning med intagningsprov och kan bara se apotekstekniker i den gruppen som är jämförbart. Lastbilschaufför?? Vi har stort ansvar för patienternas dokument och att DRG-koda för rätt ersättning för vårdbesöken.

Heléne 

 

2022-02-11

Jag blir aningen provocerad av detta som civilingenjör även om jag tycker att barnmorskor förtjänar en hög lön som alla andra om de gör ett gott jobb. Noterar att i utredningen tycker man att barnmorskor ska ha samma lön som domare, veterinärer och professorer. Uppenbart att dessa yrken är underbetalda jämfört med utbildning, arbetsmängd, ansvar. Kanske man skulle ta tag i löneskillnader mellan olika yrken inom vården istället för att jämföra äpplen och päron? Sedan tror jag att det är i princip omöjligt att jämföra akademiska yrken som civilingenjör och forskare med praktiska inom vården. Hur kan man likställa någon som råder över liv och död (HoS-personal, busschafförer, flygkaptener), med någon som konstruerar utrustningen som används för att råda över liv och död (teknolog). Alla behövs men gör fundamentalt olika jobb. 

Ingenjören

 

2022-02-10

34, snart 35 år gammal med barn att försörja. Utbildad USKA med flerårig erfarenhet inom olika områden blev jag erbjuden en månadslön på 21,000 för det senaste HELTIDSjobbet jag sökte. Det skrivs och pratas om detta hela tiden men det händer aldrig något. Vi känner oss nästan bara mer tillintetgjorda när det kan snackas och skrivas så mycket, kartlägga, undersöka m.m. men det som sagt aldrig händer något. Det kräver ju också resurser?  Lägg dem på att verkligen förändra istället. 

Uska

 

2022-02-09

Jag har då inte sett röken av några 29900 i lön. Hur ska det lönemässigt vara jämförbart?

Erik

 

Annika Carpman

Reporter

annika.carpman@dagensmedicin.se

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev