Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Arbetsvillkor

"HSAN - läkarens bästa vän"

Publicerad: 22 mars 2003, 13:18

AT-STÄMMAN 2003: AT-läkarna svarar för en mycket liten del av anmälningarna till HSAN. Men för den som vill hålla ryggen fri är det ändå viktigt att dokumentera så mycket som möjligt av det dagliga arbetet, menar Lars-Åke Johansson, ordförande i HSAN.


Anmälningarna till HSAN, Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, har ökat långsamt under de senaste tio åren. Sedan 1999 ligger antalet anmälningar på strax över 3 000 per år.  95 procent av anmälningarna kommer från patienter medan resten kommer från Socialstyrelsen.  - I genomsnitt handlar det om 16 anmälningar per dag, vilket är hemskt lite om man tänker på att det varje dag görs 100 000 läkarbesök bara inom primärvården. Det finns ett stort mörkertal, säger Lars-Åke Johansson, ordförande i Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd.  Om HSAN ger anmälaren rätt riskerar den som blivit anmäld en påföljd. Normalt handlar det om en varning eller erinran - i vissa fall händer det också att yrkeslegitimationen återkallas.  Den stora majoriteten av alla anmälningar, 94 procent, leder emellertid aldrig till någon påföljd. Och väljer man att bara titta på patientanmälningarna leder så lite som 3 procent till någon form av påföljd.  - Det här visar att HSAN är lite av en papperstiger. Man behöver egentligen inte vara så fasligt rädd för att bli anmäld, säger Lars-Åke Johansson.  Få AT-läkare anmäls till HSAN  AT-läkarna svarar för en väldigt liten del av HSAN-anmälningarna. Ändå anser Lars-Åke Johansson att det är viktigt att förbereda sig inför eventuella anmälningar.  - Ofta är det bristande kommunikation som leder till anmälningar. Därför är det viktigt att samråda och informera patienten så långt som det går.  Skulle läkaren ändå bli anmäld gäller det att kunna bevisa att han eller hon gjort rätt. Därför betonar Lars-Åke Johansson vikten av att alltid skriva ned i vilken utsträckning man informerat patienten och konsulterat kollegor.  - På så sätt kan man gardera sig och slippa en situation där ord står mot ord, säger han.  Flera av AT-läkarna som deltog i seminariet ifrågasatte HSAN och dess funktion. Rädslan för att bli anmäld innebär ofta att man lägger ned alltför mycket tid på att hålla ryggen fri, menar de.  Lars-Åke Johansson hävdar dock att det skulle vara svårt att hitta ett bra alternativ till dagens system. Bland annat pekar han på att HSAN hellre friar än fäller, samt att varje enskilt fall som prövas bedöms av kliniskt verksam sjukvårdspersonal.  - Jag skulle vilja säga att HSAN är läkarnas bästa vän. De får en öppen prövning utan att behöva anlita dyra advokater och springa till domstolar.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev