Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Arbetsvillkor

Nytt arbetstidsdirektiv kan ge läkare mer betalt

Publicerad: 18 augusti 2004, 08:33

Förslaget till nya striktare arbetstidsregler innebär stora konsekvenser för hälso- och sjukvården. Men undantag går att göra via kollektivavtal vilket kan ge Läkarförbundet ett bra förhandlingsläge inför nästa års avtalsrörelse, menar Eva Nilsson Bågenholm, ordförande.


Regeringen presenterade i juni sitt förslag för hur den svenska arbetstidslagen tydligare ska anpassas till EG:s arbetstidsdirektiv. Lagförslaget ger bland annat arbetstagaren rätt till minst elva timmars dygnsvila samt en genomsnittlig veckoarbetstid på 48 timmar, inklusive jour- och övertid, se faktaruta.  Men genomgående för direktivet är att det går att göra avvikelser via kollektivavtal. Kollektivavtal som skulle innebära att arbetsgivaren måste ersätta läkare som arbetar mer än vad som föreskrivs i arbetstidslagen.  Eva Nilsson Bågenholm, ordförande för Läkarförbundet, är öppen för att träffa denna typ av kollektivavtal i fall läkarna kompenseras, exempelvis i form av högre lön.  - Ingen vill ju sänka sjukvården inom de delar där dessa regler inte kommer att fungera. Samtidigt är vi väldigt angelägna om att de allra flesta läkare ska omfattas av direktivet, säger hon.  Ger det här Läkarförbundet ett bra förhandlingsläge inför kommande avtalsrörelse?  - Jag håller med om att vi nu har möjligheten att tillsammans med arbetsgivarparten komma överens om något bra.  Vill slippa förhandla  Landstingsförbundet har kämpat för undantag från arbetstidsdirektivet, men vill att dessa ska regleras i lag.  - Vi vill hellre att det är en lagstiftning med långsiktig stabil struktur i stället för att vi ständigt ska förhandla om det i kollektivavtal, säger Annelie Löfqvist, direktör på arbetsgivarpolitiska avdelningen vid Landstingsförbundet.  Hon befarar att vissa verksamheter inom sjukvården kan bli tvungna att göra förändringar till det sämre för att uppfylla villkoren i direktivet.  I fjol tolkade EG-domstolen arbetstidsdirektivet som att all tid på arbetet, även sömn under jour, ska ingå i arbetstiden, se Dagens Medicin nr 38/03. Men nu har en översyn av arbetstidsdirektivet inletts eftersom flera medlemsstater har svårt att uppfylla villkoren. Landstingsförbundet hoppas att översynen ska ge arbetsgivarna lättnader. Det tycker Eva Nilsson Bågenholm är anmärkningsvärt.  - Vi vill att Landstingsförbundet tar det här på allvar och under avtalsrörelsen arbetar med en positiv ingång, säger hon.  Har tagit fram en modell  Landstingsförbundet har tidigare hävdat att direktivet skulle kräva ytterligare 3 000 läkare.  Men vid Sjukhuset i Varberg har man tagit fram läkarscheman som följer grunderna i direktivet utan att fler läkare krävs. Modellen har inte testats i praktiken, men sjukhuset har räknat på hur stor läkarbemanning som behövs för att kunna schemalägga all läkartjänstgöring, inklusive jourer.  - Jag tror att de flesta kliniker skulle bli förvånade över vilken kontinuitet och läkartäthet det ändå blir vid en schemaläggning av jourerna. Små enheter med få läkare kan få problem, men de bör ha problem med jourlinjen även idag, säger Catrina Johansson, avdelningschef för BB vid Sjukhuset i Varberg.

Jessica Nordin

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev