Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Tisdag13.04.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Arbetsvillkor

Starkt stöd från landstingen för bojkott av stafettläkare

Publicerad: 27 Januari 2003, 14:50

Det finns ett massivt politiskt stöd för en gemensam bojkott av stafettläkare runt om i landet. 16 av 21 landsting och regioner är beredda att ställa sig bakom ett nationellt stopp för hyrläkare och endast två landsting säger bestämt nej.


I dag arbetar uppskattningsvis 600-700 svenska läkare som stafettläkare. Enligt grova skattningar från Landstingsförbundet betalar landstingen 1 miljard kronor per år för hyrläkare. För att få ned kostnaderna planerar förbundet nu förslag som ska minska beroendet av hyrläkare. Ännu har inga åtgärder presenterats, men Landstingsförbundets ordförande, Lars Isaksson (s), har talat om att en variant skulle kunna vara en gemensam bojkott.  Tankarna har redan mött skarp kritik från både sjukvårdspersonal och verksamhetsansvariga. Enligt kritikerna skulle ett hyrstopp innebära att läkarbristen blir akut. Därmed riskerar verksamheter att haverera och patientsäkerheten att äventyras.  Trots detta finns det ett starkt politiskt stöd för en enad front. En rundringning som Dagens Medicin har gjort bland ansvariga politiker visar att 16 av 21 sjukvårdshuvudmän välkomnar en bojkott och ett eventuellt stopp på nationell nivå, se tabell.  Borgerliga landsting säger nej  Tre landsting - Stockholms läns landsting, Landstinget Dalarna och Norrbottens läns landsting - tror på någon form av gemensamma krafttag, men ställer sig tveksamma till att ett stopp är praktiskt genomförbart. De enda sjukvårdshuvudmän som bestämt avvisar tankarna om en gemensam bojkott är de borgerligt styrda landstingen i Halland och Värmland.  - Ett stopp är helt fel metod. Då skjuter man bara bemanningsproblemen framför sig, vilket i slutändan slår hårt mot patienterna, säger Catarina Segersten-Larsson (m), landstingsstyrelsens ordförande i Värmland.  De landsting som säger ja till ett gemensamt stopp pekar framför allt på tre problem med hyrläkarsystemet: de höga kostnaderna, den bristande kontinuiteten samt att systemet är orättvist gentemot de fast anställda läkarna. Hittills har ändå bara ett fåtal huvudmän, bland annat Östergötland och Skåne, fattat egna beslut som begränsar möjligheten att ta in läkare från bemanningsföretag.  - Vi har inte velat agera ensamma. Men om landstingen stryper hyrverksamheten samtidigt har vi en chans att bryta utvecklingen och tvinga tillbaka läkarna till landstinget, säger Sven-Åke Gustavsson (s), landstingsstyrelsens ordförande i Landstinget Kronoberg.  Strävar inte mot ett totalförbud  Men ingen som Dagens Medicin talat med kan säga hur man i praktiken ska klara sjukvården utan hyrläkare.  - Vi bara måste klara det. För oss i Norrland kommer det att bli väldigt svårt under en övergångsperiod - men gör vi inget kommer det att bli ännu värre på sikt, säger Robert Uitto (s), vice landstingsstyrelseordförande och ordförande i den personalpolitiska delegationen i Jämtlands läns landsting.  Även om en klar majoritet av landstingen ställer sig positiva till ett gemensamt stopp, undviker Lars Isaksson att tala om ett totalförbud.  - Vi måste motarbeta systemet med hyrläkare tillsammans - men ingen är så naiv att man tror att det går att stoppa fullt ut. Landstingsförbundet kommer inte heller att gå ut med några direktiv. Det är upp till varje huvudman att vidta åtgärder, förklarar han.  Men är ett samarbete möjligt även om ett par landsting väljer att ställa sig utanför?  - Absolut. Det finns ju redan landsting som lyckats reducera kostnaderna för hyrläkare på egen hand, säger Lars Isaksson.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev