Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Bemanning

Ännu bara begränsad effekt av stopp för nyanställningar

Publicerad: 28 oktober 2003, 15:45

Anställningsstoppen ute i landstingen har hittills inte gett några större effekter på antalet anställda. Många dispenser ges och vikarier tillsätts i väntan på varsel och omstruktureringar.


För att minska personalkostnaderna har flera landsting infört anställningsstopp under det senaste året. På de flesta håll innebär anställningsstoppet att varje nyanställning måste prövas centralt. En rundringning som Dagens Medicin har gjort visar emellertid att anställningsstoppen än så länge haft en mycket begränsad effekt på antalet anställda.   - Eftersom vi fortfarande har lika mycket vård att bedriva har vi inte direkt kunnat minska på personalen ännu, säger Kerstin Lingebrandt, personalchef vid sjukhusförvaltningen i Landstinget Västmanland.  Där infördes ett generellt anställningsstopp redan i januari. Sedan dess har landstinget givit klartecken för 426 dispenser, för i huvudsak sjuksköterskor, undersköterskor och läkare. I de flesta fall handlar det om längre vikariat. Men i vissa fall har dispens också givits för tillsvidareanställningar.  - Eftersom vi har lagt ett varsel som rör 400 tjänster vill vi inte fylla på med fast anställda. Men ST-tjänster och AT-block går inte att göra som vikariat. Sedan finns det områden där vakanserna är så stora att vi måste fylla på med tillsvidareanställningar om vi kan, säger Kerstin Lingebrandt.  Liten minskning av anställda  I Örebro läns landsting infördes ett anställningsstopp i mitten av maj. Sedan dess har landstinget gett dispens för ett stort antal vikariat men bara för 67 tillsvidareanställningar. Ändå har det totala antalet anställda bara minskat med tio personer.  Landstinget Dalarna, som införde anställningsstopp i slutet av sommaren, har till och med något fler anställda än vid samma tid förra året. Hittills har landstinget gett dispens för 140 tillsvidareanställningar och ännu fler vikariat.   Men precis som i de flesta andra landsting förklarar man att anställningsstoppet framför allt ska underlätta vid kommande neddragningar.  - Det här gör vi för att inte behöva säga upp folk längre fram. Och om vi måste säga upp personal är det ju lättare att säga upp vikarier än tillsvidareanställda, säger Anders Fläckman, personaldirektör i Dalarna.  "Har medfört en medvetenhet"  Landstinget i Kalmar län beslutade om särskild prövning vid nyanställning redan förra sommaren. Förfarandet upphörde vid årsskiftet men infördes i somras igen. Enligt landstingets personalchef, Håkan Petersson, har anställningsstoppet ännu inte påverkat personalstyrkan märkbart.   - Men jag tror att åtgärden ändå har medfört en medvetenhet när det gäller både vikarier och nyanställningar. I flera år har vi anställt fler sjuksköterskor än som slutat. Förra året blev de lika många vilket tyder på ett visst genomslag, säger Håkan Petersson.  Region Skåne anser att anställningsstoppet, som infördes i maj, har börjat ge resultat. Även om regionen varje månad har gett dispens för flera hundra vikariat och tillsvidareanställningar, hade den i september 43 färre anställda än samma månad förra året.   - Så sent som i januari hade vi 250 fler anställda jämfört med i fjol. Det visar ju att någonting har hänt, säger Georg Krantz, personalcontroller i Region Skåne.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev