Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Bemanning

Bristande rutiner efter cellprov kan ge panik

Publicerad: 6 februari 2008, 14:04

Ren panik eller kraftig oro. Så kan kvinnor reagera på besked om återkontroll efter cellprov. Hälften tror att de fått cancer. Känslor som underskattas av vården, menar forskaren Charlotte Hellsten.
– Kanske behöver rutinerna vid cervixscreen­ing förändras.


Varje år kallas en miljon svenska kvinnor till rutinmässig cellprovtagning av livmoderhalsen. Hos 30 000 till 40 000 av dem upptäcks cellförändringar och ett brev med kallelse till återkontroll skickas ut. Sedan länge är detta ren rutin inom vården, men nu visar en kommande avhandling att förfarandet kan ha kraftiga psykologiska effekter på kvinnor.

– De som återkallas blir ofta väldigt oroade. Från att ha sett sig själva som helt friska känner de att de fått ett sjukdomsbesked. Vissa får nästan panik, säger gynekologen Charlotte Hellsten vid Universitetssjukhuset Mas i Malmö.

Under två års tid har hon följt ett hundratal kvinnor som haft cellförändringar och därför kallats till återkontroll med kolposkopi, en slags noggrann mikroskopundersökning av livmoderhalsen. Syftet har varit att ta reda på hur kvinnornas påverkas psykiskt. Oro, depressionstendenser, sexuell påverkan och livskvalitet har undersökts genom djupintervjuer och med särskilda frågeformulär.

Resultaten visar att kvinnorna som återkallas till kolposkopi blir mycket mer oroliga än kvinnor som enbart genomgått cellprov. 52 procent av kvinnorna trodde att beskedet om cellförändringar var lika med cancer.

Värst var det för dem som sedan tidigare hade depressions­tendenser. Hos den tredjedel av kvinnorna som hade höga värden i depressionstest var risken för akut oro efter besked om återkontroll nio gånger större än hos icke deprimerade kvinnor.

– Kvinnor med depressionstendenser var också, till skillnad från de övriga, fortfarande ångestfylla efter två år, berättar Charlotte Hellsten.

Sexlivet påverkades också. Två år efter den första åter­kontrollen rapporterade kvinnorna att de hade samlag mer sällan än innan beskedet och att intresset för sex hade minskat.

Charlotte Hellsten är den första i Sverige som undersökt hur kvinnor känner sig när de kallas till återkontroll på grund av cellförändringar. Hon är först i världen med en långtidsuppföljning.

Resultaten tror hon både kan vara överraskande och nyttiga för sjukvården, samt bidra till att utforma framtidens cervixcancerscreening. Hon har själv flera förslag på hur. Att se över formuleringarna i själva kallelsebrevet är bland det enklaste.

– Våra studier har visat att skrivningen ”provet visar en del förändringar” oroar mycket mer än ”lätta förändringar”. Patienterna läser mellan raderna och blir rädda, säger Charlotte Hellsten.

Över huvud taget, tycker hon, kan patient­informationen om cellprovtagning förbättras.

– En stor anledning till oron är okunskap om cellförändringar, deras betydelse och uppkomst. Kanske skulle oron minska om kvinnorna, innan screeningen, upplystes om allt detta och om hur vanliga återkontroller är utan att man finner cancer.

Viktigt är också, anser hon, att identi­fiera de extra känsliga kvinnorna med depressions­tendenser och ge dem stöd, till exempel i form av samtal med barnmorska eller psykiater.

På hennes egen arbetsplats har flera av dessa och andra åtgärder redan införts. Kvinno­kliniken vid Universitetssjukhuset Mas i Malmö har sedan i höstas ändrat formuleringen i kallelsebreven och kortat den ångestfyllda väntetiden mellan kallelse och kolposkopi från tre månader till en. Dessutom storsatsas på patientinformation. Kliniken har anställt en särskild barnmorska som bara jobbar med patientkontakter.

Om detta får effekt återstår att se.

– Vi ska göra en uppföljningsstudie. Men redan nu har vi fått mycket positiv respons från personal och patienter, säger Charlotte Hellsten.

Cellförändringar och cancer

Cellförändringar i livmoderhalsen orsakas av infektion med humant papillomvirus, HPV. Alla infekterade drabbas dock inte. Trots att 70 till 80 procent av alla kvinnor infekteras med HPV under sin livstid, upptäcks enbart mellan 30 000 och 40 000 fall av cellförändringar varje år genom screening. Incidensen av livmoderhalscancer är ännu lägre med 450 fall per år.

Forskare

Forskare: Charlotte Hellsten, Karin Sjöström och Pelle Lindqvist.
Projekt: Psykologiska effekter vid kallelse till kolposkopi efter cervixdysplasi.
Finansiering: Region Skåne, Sigrid Simonssons och Agny Olssons fond.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev