söndag28 maj

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Bemanning

Här är arbetskraften som alla regioner ser brist på

Publicerad: 28 februari 2022, 11:01

Uppgifterna har samlats in genom Socialstyrelsens arbetsmarknadsenkäter för perioden augusti till oktober 2021.

Foto: Getty Images

I Socialstyrelsens rapport uppger samtliga 21 regioner att de har brist på barnmorskor, läkare med specialistkompetens, röntgensjuksköterskor och specialistsjuksköterskor.

Ämnen i artikeln:

Socialstyrelsen

JK


I det Nationella planeringsstödet går Socialstyrelsen varje år igenom tillgång och efterfrågan på legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal. Årets rapport bekräftar i mångt och mycket en bild av en sjukvård som skriker efter kompetens. Alla regioner uppger i enkätsvar till Socialstyrelsen att de har brist på barnmorskor, specialistsjuksköterskor, läkare med specialistkompetens och röntgensjuksköterskor.

Sett till alla de 22 legitimationsyrkena uppger 14 av 21 regioner att de hade brist inom hälften eller fler av yrkesgrupperna. Orsakerna till bristen är enligt svaren för få utbildade, hög konkurrens från andra arbetsgivare och pensionsavgångar.

Läs också: Hela listan: De här jobben likställs ditt vårdyrke med 

”Många samverkande faktorer påverkar tillgång och efterfrågan på personal. Det handlar om allt från att öka intresset för utbildningar och motivera studenter att slutföra dem till dimensionering av doktorand- och utbildningsplatser. Konkurrenskraftiga anställningsvillkor, utrymme för karriärutveckling, specialisering och forskning är andra faktorer som bidrar till att legitimerad personal stannar och vill utvecklas inom sina professioner”, säger Åsa Olsson, utredare på Socialstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Du missar innehåll i denna artikel på grund av dina cookie-val. Kontrollera dina inställningar och dubbelkolla om Infogram är blockerad under “Visa våra partners”.

Även inom den privata sektorn råder det brist. Samtliga sju privata vårdgivare som fått Socialstyrelsens enkät uppger att de saknade såväl läkare med specialistkompetens som specialistsjuksköterskor.

Socialstyrelsen noterar att Sverige, med 10,9 sjuksköterskor per 1 000 invånare, dock har relativt god tillgång på sjuksköterskor jämfört med snittet i OECD-länderna som ligger på 8,8. Samtidigt, understryker myndigheten, är det vanskligt att jämföra olika länder och vårdsystem.

”Det är dock viktigt att poängtera att eftersom hälso- och sjukvård är organiserad på olika sätt är det svårt att göra internationella jämförelser. Komplexiteten ökar ytterligare på grund av att hälso- och sjukvården i Sverige är decentraliserad och uppvisar stora regionala skillnader i bemanning och kompetens”, säger Åsa Olsson i pressmeddelandet. 

Läs också: Kommuner har svårt att betala sjuksköterskor 

Kommentarer

Arbetar du i sjukvården och vill kommentera texten utifrån din yrkesroll?

Klicka här!

Kommentarer publiceras efter granskning.

 

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev