Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Bemanning

Mediciner mot Alzheimer fungerar

Publicerad: 25 januari 2006, 10:01

Alzheimerläkemedlen Reminyl, Aricept och Exelon kan hjälpa vid Alzheimers sjukdom. De är inte botande utan fördröjer snarare utvecklingen av demenssymtomen. Det framgår av tre nya sammanställningar från The Cochrane Collaboration.


Enligt de slutsatser som dras i Cohranerapporterna fungerar dessa läkemedel, så kallade kolinesterashämmare, bäst på personer med mild till måttlig Alzheimers sjukdom. Effekten blir då en något förbättrad intellektuell kapacitet och förmåga att klara vardagliga bestyr.

Slutsatserna ligger i linje med den demensrapport som Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, publicerade den 18 januari. Även SBU konstaterar att medicinerna kan göra viss nytta för de med lindrig eller måttlig Alzheimer, men att medicineringen måste följas upp och omprövas för varje patient. Enligt myndigheten finns det också ett motsvarande stöd för att svårare alzheimersjuka kan hjälpas av läkemedlen Ebixa och Axura.

De nya resultaten publiceras i januarinumret av The Cochrane Library och består av tre separata reviewartiklar. I den första och mest övergripande, har Jaqueline Birks från the University of Oxford sammanställt och värderat resultaten från 13 studier där Aricept, Reminyl och Exelon var för sig jämförts med placebo. Studierna inkluderade sammanlagt 7298 patienter från Nordamerika, Europa och Australien.

Enligt Jaqueline Birks var effekten av läkemedlen genomgående tydlig, men liten. Överlag motsvarade den en förbättring med knappt tre punkter på en 70-gradig skala, skriver hon. Många av patienterna drabbades dessutom av biverkningar så som illamående, kräkningar och diarré.

Resultaten går igen även i den andra och tredje Cochranesammanställningen. Dessa granskar dels endast Aricept och dels enbart Reminyl.

Enligt Jaqueline Birks går det inte att i förväg avgöra om en alzheimersjuk patient kommer att få effekt av någon av kolinesterashämmarna. Men för att förbättra chanserna bör medicineringen sättas in så tidigt som möjligt i sjukdomsförloppet.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev