tisdag28 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Bemanning

Nu lättas reglerna för karantän

Publicerad: 20 januari 2022, 07:11

Personer med specifik kompetens som behövs för att exempelvis energiförsörjningen ska fungera kan enligt MSB omfattas av mildrade karantänsregler. Foto: Roger Larsson / TT

Familjekarantän slopas för friska personer som har fått dos tre, har haft covid-19 de senaste tre månaderna eller har en nyckelroll i en samhällskritisk verksamhet. (Ny version.)

Ämnen i artikeln:

CovidtestFolkhälsomyndighetenMSBCovid-19

T

TT


För alla andra kortas tiden i karantän från sju till fem dagar.

Den senaste tiden har det rapporterats om arbetsplatser med stora problem att hålla verksamheten i gång och elever som inte kan ta sig till skolan. Det beror bland annat på att många svenskar sitter i karantän för att någon i samma hushåll är sjuk, utan att de själva har några symtom.

Fram tills nu har familjemedlemmar behövt vara hemma i sju dagar om någon i hushållet testar positivt för covid-19. Men nu kortar Folkhälsomyndigheten, FHM, tiden från sju till fem dagar, om man inte själv har symtom.

Dessutom slopas karantänskravet för symtomfria personer som har tagit dos tre, har haft covid-19 under de senaste tre månaderna eller är nyckelperson i en samhällsviktig verksamhet. De kan gå till jobb eller skola även om någon i familjen har covid-19.

Samhällsviktiga nyckelpersoner definieras närmare av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Det gäller till exempel nyckelpersoner inom polisen, vård och omsorg och nyckelpersoner för att el, internet, transporter och vattenförsörjning ska fungera.

Det handlar om få nyckelpersoner, betonar MSB:s kommunikationsdirektör Morgan Olofsson. Till exempel kommer inte alla poliser att undantas, utan bara de mest kritiska funktionerna, som personer i ledningscentraler.

Men polisen avgör själv vad som är en kritisk funktion, säger Morgan Olofsson.

Sara Byfors, enhetschef på FHM, framhåller att förändringarna måste göras försiktigt i ett läge där smittspridningen är så hög som i dag.

– Reglerna finns ju till för att minska smittspridningen, säger hon.

Det gäller att hitta balansen mellan att viktiga delar i samhället fungerar och att smittspridningen inte skenar.

– Vår bedömning är att det inte blir någon väsentlig påverkan på smittspridningen av förändringarna, säger Sara Byfors.

På de arbetsplatser där personer kan få undantag från hemkarantän är det viktigt att det finns rutiner för testning. Det gäller speciellt i miljöer med sårbara grupper såsom sjukvård och äldreomsorg.

De nya karantänsreglerna innebär inte att det är fritt fram för dem som undantas. Sara Byfors betonar att de personerna ändå bör undvika nära kontakter i den mån det är möjligt. Och de bör helt avstå från nära kontakter utanför arbetet eller skolan.

Och rekommendationen om att arbeta hemifrån gäller fortsatt för alla som kan.

Förhållningsreglerna ändras även för den som är sjuk i covid-19. Även där ändras tiden från sju till fem dagar, med två dagar som helt symtomfri.

Många regioner har rapporterat om högt testtryck den senaste tiden och nu görs en justerad prioritering av testningar. Tester ska främst göras där behovet är som störst, det vill säga bland personal inom hälso- och sjukvård samt vid medicinska behov.

Följden blir att den som har fått ett positivt svar med ett antigentest inte behöver följa upp med PCR-test, enligt Sara Byfors.

Dessa listas som nyckelroller som kan slippa karantän

Styrning och övervakning, felavhjälpande underhåll inom produktion, lagring, distribution av el, energigas och fjärrvärme/fjärrkyla.

Nät och tjänsteövervakning/-styrning, incidenthantering, och felavhjälpning för transmissionsnät och accessnät inom infrastruktur för elektroniska kommunikationer.

Styrning/övervakning, provtagning, för att upprätthålla produktion, lagring och distribution av dricksvatten och rening av avloppsvatten.

Trafikledning, lotsning, sjötrafikinformationstjänst för lufttrafik, sjöfart, järnväg och väg.

Informations- och alarmeringscentraler som betjänar räddningstjänst, polis, omsorg och-/ eller hälso- och sjukvård.

Kriminalvård och Migrationsverkets förvar.

Källa: MSB 

Kommentarer

Arbetar du i sjukvården och vill kommentera texten utifrån din yrkesroll?

Klicka här!

Kommentarer publiceras efter granskning.

 

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev