Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Bemanning

”Ökad service – minskad medicinsk kvalitet”

Publicerad: 1 april 2014, 11:54

Ove Andersson, ordförande för Distriktsläkarföreningen.

Foto: Staffan Claesson/Bildbyrån

Primärvården går på knäna, hävdar den ena rapporten. Men patienterna har blivit mer nöjda, säger den andra. Mitt i bruset står Ove Andersson, ordförande för Distriktsläkarföreningen.


Befolkningens förtroende för primärvården har vuxit efter införandet av vårdvalet. Endast en procent av befolkningen har i dag ett längre reseavstånd med bil än 20 minuter till närmaste vårdcentral, enligt Vårdanalys rapport ”Låt den rätte komma in”. Sedan vårdvalet infördes har 450 000 fler svenskar fått en vårdcentral inom fem minuters körväg. 170 vårdcentraler har tillkommit, en ökning med 17 procent.

Och befolkningen gör tätare besök hos primärvården. Kanske är det därför som förtroendet har vuxit.

– Det är utifrån ett serviceperspektiv. Och det handlar om den stora majoriteten som i grund och botten är friska, men som ibland behöver vård för något akut. Om du frågar den grupp som verkligen behöver oss, de kroniskt sjuka, de med stora vårdbehov, visar det sig att det finns brister, säger Ove Andersson, ordförande i Distriktsläkarföreningen, till Dagens Medicin.

Faktum är att även de kroniskt sjuka besöker primärvården oftare, men ökningen är inte lika markant som för allmänheten i stort. Och bland dem som har besökt primärvården har omdömena inte ändrats. Fortfarande upplever personer med sämre hälsa att sjukvården är sämre än vad den friskare delen av allmänheten gör.

Vårdanalys rapport fördjupar sig inte i bemanningssituationen. Det finns skäl att tro att antalet allmänläkare inte har ökat i takt med ökningen av vårdcentraler, konstaterar rapporten. Och det är svårare att hitta personal i glesbygden. I stället är det Läkarförbundet som har tittat närmare på bemanningsfrågan.

– Jag tycker att det är extremt märkligt att det är vårt fackförbund som tittar efter hur bemanningssituationen ser ut. Det har huvudmännen, det vill säga landstingen, ingen koll på. Det är remarkabelt eftersom det är ett nationellt problem. Det saknas minst 800 specialister i allmänmedicin, säger Ove Andersson.

Det saknas data på flera fronter, konstaterar Vårdanalys. En fråga som myndigheten inte har kunnat undersöka noggrannare, på grund av att det saknas information nationellt, är eventuella undanträngningseffekter på grund av vårdgarantin. Det saknas väntetidsstatistik på individnivå, eller som följer ett ärende hela vägen. Först för 2014 är det aktuellt att utveckla väntetidsdata.

Enligt Ove Andersson är undanträngningseffekter ett stort ämne också innanför ramen för vårdvalet.

– Vi är väldigt bekymrade över att huvudmännen inte tittar på den frågan. Ingen följer upp det medicinska innehållet. Vi får många rapporter från kollegor om att de får nedprioritera patienter med många diagnoser och stort behov av vårdinsatser. Det vanligaste skälet är att det är politiskt prioriterat att öka tillgängligheten. Man har prioriterat service och fått minskad medicinsk kvalitet, säger Ove Andersson.

CHARLOTTA KJELLBERG

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev