Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Bemanning

Sjuksköterskor drabbas av landstingens anställningsstopp

Publicerad: 8 oktober 2008, 14:17

På ett år har antalet lediga platser för distriktssköterskor minskat med 54 procent. Det är en av de yrkesgrupper som drabbas när allt fler landsting inför restriktioner för nyanställningar.


Att landsting inför restriktioner och anställningsstopp, se även Dagens Medicin nr 40/08, gör avtryck även i Arbetsförmedlingens månadsstatistik över nyanmälda platser. I augusti i år var platserna nära en femtedel färre än i augusti 2007.

Distriktssköterskor, undersköterskor och gruppen ”övriga” sjuksköterskor, där sjuksköterskor inom smärta, onkologi, ögon eller utan särskild utbildning ingår, är några grupper där nedgången är tydlig.

I en enkätundersökning som Dagens Medicin har gjort svarar flertalet landsting att de har infört restriktioner eller anställningsstopp inom sjukvården. Landstinget i Värmland är ett av de landsting som är restriktivt med nyanställningar.

– Vi har precis återupptagit driften av verksamheter som tidigare låg ute på vårdgivaren Carema, säger Margareta Hedin, förhandlingschef på Landstinget i Värmland.

Hon berättar att landstinget har infört restriktioner för att vid anställningar gynna den personal, som tidigare har arbetat inom Carema, men som nu har blivit arbetslös.  

Anställer nyckelpersoner
Värmland har för närvarande ingen övertalighet och behöver främst nyanställa läkare, psykologer och specialistsjuksköterskor. Samtidigt ska landstinget spara.

– Enligt våra långtidsplaner måste vi reducera våra kostnader men det kan lösas på många andra sätt än genom anställningsstopp. Vi har en hög åldersprofil och står inför stora pensionsavgångar, säger Margareta Hedin.

I ett försök att åtgärda ekonomisk obalans infördes i Landstinget i Östergötland ett anställningsstopp för viss personal redan den 26 mars i år.

– Det är inte riktigt ett anställningsstopp. Vi anställer fortfarande så kallade nyckelpersoner, säger Mats Uddin, HR-samordnare i ledningsstaben för Landstinget i Östergötland.

Hög utbildning efterfrågas
Specialistläkare, ST-läkare och specialistsjuksköterskor har i nuläget lättast att få anställning inom landstinget. Andra grupper, som sjuksköterskor utan specialistutbildning och undersköterskor, har betydligt svårare att få jobb.

Alla nyanställningar måste godkännas av landstingsdirektören. Tidigare kunde verksamhetscheferna rekrytera ny personal inom ramen för deras budgetar.

– Våra restriktioner gäller inte en viss yrkesgrupp utan vi ser det utifrån verksamheternas behov. Fungerar verksamheten även utan personen så fylls inte den tjänsten i nuläget, säger Mats Uddin.

Mindre svajigt i landstingen
När det ekonomiska läget i Östergötland blir bättre ska restriktionerna tas bort och personal ska anställas som vanligt. Men när anställningsstoppet hävs vet inte Mats Uddin.

Trots den kraftiga minskningen av antalet nyanmälda platser hos Arbetsförmedlingen står sig hälso- och sjukvården bättre än andra branscher.

– Sjukvård och skola har ännu inte hunnit påverkas av den nedgång man kan se inom andra branscher. De är inte lika känsliga för fluktueringar i ekonomin, säger Hans Tydén, utredare på Arbetsförmedlingen.

Trots att det nyligen har varit goda tider har offentlig sektor inte nyanställt lika mycket som den privata sektorn.

– Anställningarna inom offentlig sektor har gått upp mindre än väntat. Kommuner och landsting har varit restriktiva med att anställa, säger Hans Tydén.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev