Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Ledarskap

Anmälningarna ökade när storsjukhus blev ett

Publicerad: 18 oktober 2005, 16:19

HSAN-anmälningarna och lex Maria-anmälningarna vid Karolinska universitetssjukhuset har ökat sedan sammanslagningen 2003. Vid Astrid Lindgrens barnsjukhus har anmälningarna fördubblats på två år.


Det har stormat kring Karolinska universitetssjukhuset i Stockholms läns landsting under de senaste veckorna. Två chefläkare har avgått i protest mot besparingarna och de fackliga organisationerna har krävt att sparåtgärderna avbryts. Dessutom har Socialstyrelsen uttryckt en oro för att besparingarna på sjukhuset kan påverka patientsäkerheten negativt.

Enligt sjukhusledningen finns det inget hot mot patientsäkerheten. Men en genomgång av antalet anmälningar till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN, och Socialstyrelsen tyder på att patienterna i alla fall har känt av turbulensen i samband med sammanslagningen som inleddes den 1 januari 2003.

Under 2002 gjordes sammanlagt 122 HSAN-anmälningar vid dåvarande Karolinska sjukhuset och Huddinge universitetssjukhus, en normal nivå jämfört med de föregående åren. Under det första året som sammanslaget storsjukhus ökade antalet anmälningar till 138 stycken. 2004 landade antalet HSAN-anmälningar på 167 stycken, vilket är en ökning med 37 procent jämfört med 2002.

Under samma period ökade antalet lex Maria-anmälningar till Socialstyrelsen från 35 till 42 stycken. Ärendena till patientnämnden ökade från 120 till 135 stycken.

- Det är inte omöjligt att ökningen beror på sammanslagningen. Det har varit en stor förändring där man har lagt om arbetssätt och verksamheter. Det finns medarbetare som har känt sig pressade och det kan ju ha bidragit till att patienterna upplever en frustration, säger Hans Vallin, chefläkare på Karolinska universitetssjukhuset.

Svårt att jämföra på kliniknivå  Eftersom flera kliniker har slagits samman till större divisioner är det svårt att göra jämförelser på kliniknivå. Men den största förändringen finns vid Astrid Lindgrens barnsjukhus, där antalet HSAN-anmälningar ökade från 9 till 28 stycken mellan 2003 och 2004. Samma år ökade antalet patientnämndsanmälningar från 9 till 16, och lex Maria-anmälningarna från 6 till 8 stycken.

- Det patienterna har haft synpunkter på är framför allt bemötandet och tillgängligheten. Förra året var det allmänt rörigt på barndivisionen, men nu har det lugnat ner sig, säger Peter Graf, chef för barndivisionen vid Karolinska universitetssjukhuset.

Hans Vallin och Peter Graf betonar att ökningen av antalet anmälningar inte har medfört någon ökning i disciplinära beslut från HSAN, i form av erinran eller varningar.

- Det finns inget som visar på att patientsäkerheten skulle vara påverkad, säger Hans Vallin.

Räknar med sjunkande siffror  Under 2005 räknar sjukhuset med att anmälningarna kommer att minska igen. Hittills i år har det gjorts tio HSAN-anmälningar vid Astrid Lindgrens barnsjukhus, vilket pekar på en halvering jämfört med i fjol. Anmälningarna till patientnämnden ligger emellertid kvar på samma nivå som i fjol.

- Allting talar för att ökningen i antalet HSAN-anmälningar har avstannat. Det skulle förvåna mig om vi ens kommer i närheten av förra årets höga siffra, säger Hans Vallin.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev