fredag31 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Ledarskap

Ansvar för att medicinteknik används rätt läggs på fel nivå

Publicerad: 12 september 2006, 12:52

Hälften av dem som använder medicinteknisk utrustning på Sahlgrenska universitetssjukhuset iGöteborg anser sig sakna tillräckliga kunskaper om apparaterna de använder.


Nästan alla, 90 procent, tycker sig behöva mer utbildning för att klara av den medicinteknik de hanterar. Störst brister i utbildningen finns bland läkarna som ofta inte hinner delta i utbildningstillfällen.

Detta enligt rapporten Effekter av förändrat medicintekniskt regelverk som Socialstyrelsens tillsynsenhet i Göteborg har gjort tillsammans med Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Granskningen rör sjukhusets ansvar för exempelvis läkemedelspumpar, kuvöser och övervakningscentraler som har stor betydelse vid behandlingen av allvarliga tillstånd. Det är därför avgörande att personalen hanterar utrustningen rätt och vet hur den ska agera om tekniken inte fungerar som den ska.  Såväl verksamhetschefer som sjukvårdspersonal på olika nivåer på Sahlgrenska universitets­sjuk­huset, drygt 300 personer, har svarat på enkäter eller intervjuats.

Saknar stöd från cheferna  Rapporten ger uttryck för stor frustration från sjukvårdspersonal som använder utrustningen. De saknar stöd från chefer högre upp för utbildnings- och utvecklingsbehoven.  Bara 5 av 13 granskade enheter anser att medicintekniken är patientsäker.

Men rapporten kommer till en lite annan slutsats. Enligt denna påverkas "troligen inte patientsäkerheten" av bristerna.  - Det är tack vare enskilda undersköterskor och sjuksköterskor som tar på sig ansvaret för utrustningen på funktionsnivå som det fungerar. Men skulle de vara borta, eller om det inträffar någon incident så är läget ett annat. Vem som har det faktiska ansvaret för utrustningen är oftast oklart, säger Bengt Lindberg, medicinteknisk ingenjör på Sahlgrenska universitetssjukhuset och ansvarig för rapporten.

Han anser att verksamhetsledningarna som regel har dålig uppfattning om vad medicinteknik innebär.   - De tror att detta är något som "någon annan" sköter. Medicinteknik är "något som håller till i källaren" och då och då kommer det upp någon som skruvar i en skruv.

De mer teknikintensiva enheterna har större kunskap om medicinteknikens betydelse men även där finns oklarheter i ansvarsfrågan. Ett exempel är apparater som används av de opererande specialiteterna. Apparaterna ägs av anestesikliniken. Men det känner verksamhetscheferna inte till.

Planerar seminarier  Enligt Socialstyrelsens föreskrifter ska det formella ansvaret för medicinteknisk utrustning delegeras från vårdgivaren - landstinget - till verksamhetschefen inom respektive område. Men av de 26 verksamhetschefer som deltog i en intervjuundersökning i granskningen, hade bara en fått ett sådant uppdrag.  Socialstyrelsens enhet i Malmö visade i våras på liknande brister, se Dagens Medicin nr 33/06.  Bengt Lindberg hoppas att sjukhusledningen på Sahlgrenska nu ska ta större ansvar för den medicintekniska utrustningen.  - Vi planerar nu seminarier för verksamhetscheferna för att förbättra medvetenheten om det medi­cintekniska regelverket. Utbildningen i hanteringen måste också bli bättre. Framför allt gäller detta läkarna, säger han.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev