Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Ledarskap

Användarvänlighet kan avgöra val av IT-system

Publicerad: 6 april 2005, 08:41

Användarundersökningar ser ut att bli ett sätt att avgöra vilka av sjukvårdens många IT-system som ska bort.


Nyligen genomfördes en jämförelse av användarvänligheten i två operationsplaneringssystem i Skåne. I dag finns två system med samma funktion i regionen, men bara ett ska vara kvar.  Bakgrunden är projektet Skånsk livskraft, som innebär att man måste kunna planera in operationer på andra sjukhus än det egna.

- Vi måste rensa bland IT-systemen, säger Ulf Enckell, IT-direktör i Region Skåne.

Regionens styrgrupp för hälsoinformatik beställde därför en användarundersökning av organisationen Users Award, för att få ett mått på användarvänligheten i de båda systemen, Orbit från WM-data och Provisio från Inxl.

Skillnaderna visade sig vara små  Undersökningen visar att båda systemen får bra betyg av användarna, men att Provisio anses något mer intuitivt och enkelt att lära sig. Dessutom får den leverantören lite bättre omdömen när det gäller hur man tar hänsyn till användarna vid införande och utveckling. Men skillnaderna är små, och Orbit innehåller å andra sidan en del funktionalitet som Provisio saknar, enligt rapporten.

Nu ska styrgruppen väga samman rapportens resultat med ekonomiska och andra faktorer, och sedan komma med en rekommendation till hälso- och sjukvårdsdirektören.

- Rapporten ger en bra bild av hur användarna ser på systemet, säger Lars Kristensson, ordförande i gruppen.

Han tycker att användarvänlighet bör väga tungt, om systemen är relativt likvärdiga tekniskt och prismässigt. Men regionens IT-direktör ser vissa risker med att rapporten pekar ut ett system som vinnare.

- Rapporten är bara en del av beslutsunderlaget. Det finns många andra faktorer som kan avgöra, som ekonomi, villkor för driften och andra affärsuppgörelser, säger Ulf Enckell.

Blir det svårt att fatta ett annat beslut än vad användarundersökningen visar?

- Det finns en risk att man styrs in för hårt av en sådan här undersökning. Det är så otroligt mycket annat som måste vägas in också, säger Ulf Enckell.

Men han menar samtidigt att det är värdefullt att användarvänligheten börjat mätas på allvar.

- Äntligen görs det, och det är mycket positivt att Users Award finns som en oberoende aktör som kan göra undersökningarna, även om jag har en del synpunkter på vissa saker i rapporten, säger han.

Kommer ni att göra liknande undersökningar när det gäller att välja bort andra system?

- Vi måste konsolidera oss, även när det gäller bland annat journalsystem. Det kan bli så att vi gör en användarundersökning där också, men vi har inte beslutat något ännu, säger Ulf Enckell.

"Ordning i systemfloran"  En liknande användarundersökning från Users Award gjordes när Karolinska universitetssjukhuset skulle välja journalsystem för det sammanslagna sjukhuset. Då föll valet på journalsystemet Take Care från Profdoc, som också fick bäst omdömen i användarundersökningen.

- Jag tror att vi kommer att få göra fler sådana här undersökningar. Det finns ett stort behov av att få ordning i systemfloran, och det är naturligtvis bra om användarnas erfarenheter av systemen får väga tungt när de besluten tas, säger Torbjörn Lind på Users Award.

Cecilia Bohlin

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev