Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

onsdag21.04.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Ledarskap

Danskt förslag om språktest möter stark kritik i Sverige

Publicerad: 9 september 2003, 13:51

Nordiska rådet reagerar starkt på de danska planerna att införa språkprov för blivande medicinstudenter från övriga nordiska länder. Rådet anser att förslaget minskar rörligheten för medicinstudenter och dessutom hotar det nordiska språksamarbetet.


Närmare hälften av de svenska medicinstudenterna vid danska universitet hoppar av utbildningen efter några år. Det danska ministeriet för vetenskap, teknologi och utveckling anser att en viktig orsak till detta är att studenterna har för dåliga kunskaper i danska och därför skulle ett språkprov inför utbildningsstarten kunna minska detta problem.  Lars Wegendal, ordförande i Nordiska rådets kultur- och utbildningsutskott, är mycket kritisk till förslaget.  - Både berörda ministrar och representanter för Nordiska rådet i de övriga nordiska länderna har uttalat en stor oro för detta tilltag, eftersom det bland annat innebär att färre svenskar och norrmän kommer att få möjlighet att studera medicin i Danmark. Det skapas ett gallringsförfarande som blir felaktigt riktat eftersom det inte fokuserar på studenternas förkunskaper för att klara utbildningen, säger Lars Wegendal.  Enligt ett avtal som beslutades i Nordiska rådet i mitten av 1970-talet ska medlemsländerna ge utbildningssökande från andra nordiska länder tillträde till offentliga högre utbildningar på samma eller likvärdiga villkor som sökande från det egna landet.  Minskar danska kostnader  De norska och svenska studenterna har tidvis upptagit omkring 20 procent av platserna på läkarutbildningarna i Danmark.  Lars Wegendal anser därför att det danska förslaget snarare grundar sig på ekonomiska faktorer än på studenternas eventuella språkproblem. Eftersom förslaget med språkprov i praktiken minskar antalet svenska och norska medicinstudenter i Danmark, skulle också kostnaderna för dessa studenter minska. Kostnader som dessutom blir extra kännbara när studenterna väljer att hoppa av utbildningen.  - I värsta fall är detta ett första steg mot att den nordiska språkgemenskapen krackelerar. Det öppnar dörrar för att universitet i Sverige och Norge inför språktest, exempelvis till tekniska utbildningar, som därmed stänger ute danskar. Det vore mycket olyckligt, säger Lars Wegendal.

Frågan utreds fortfarande  Förslaget om språkprov har även orsakat reaktioner i Danmark, bland annat med hänvisning till att det underminerar arbetet i Nordiska rådet.  René Bugge Bertramsen, vice direktör vid ministeriet, som har ansvar för utbildning och forskning vid de danska universiteten, betonar att frågan fortfarande är under utredning. Därför är han också öppen för andra lösningar på problemet.  - Det är viktigt att vi inte diskriminerar personer som vill studera i Danmark. Men när en så stor andel av studenterna väljer att inte fullfölja sin utbildning skapar det en dålig studiemiljö för dem som är kvar. Det är det viktigaste argumentet för att införa språkprov. Även om det inte är ett huvudargument så är det också mycket kostsamt att ha stora avhopp från läkarutbildningarna, säger René Bugge Bertramsen.  Den danske vetenskapsministern kommer att diskutera frågan om språkprov för utländska studenter i Danmark med berörda ministrar i de andra nordiska länderna innan ett beslut tas i slutet av september.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev