Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Ledarskap

Det moderna sjukhuset - strategi och organisation

Publicerad: 23 februari 2011, 10:57


Seminarium onsdag den 20 oktober

Inte på många år har det byggt så många nya sjukhus som nu. I hela Norden görs investeringar på flera hundra miljarder i nya sjukhusbyggnader, däribland prestigeprojekten Nya Karolinska Solna, St Olavs sjukhus i Trondheim, Akershus universitetssjukhus i Oslo och Den nya universitetshospital i Århus, Danmark.

Dagens Medicin bjuder in till ett heldagsseminarium som går på djupet med de strategiska frågorna för morgondagens högspecialiserade sjukhusvård.

■ Vilka krav ställs på ett sjukhus som kan prestera på den toppnivå som politiker, profession och patienter kräver – när det gäller medicinsk kvalitet, servicetänkande och kostnadseffektivitet?
   ■ Hur skapas effektiva logistiska processer och flöden i centrala funktioner som röntgen, operationssalar och väntrum?
   ■ Vilken roll har det moderna sjukhuset i en övergripande vårdstruktur – som en del i ett nätverk av vårdgivare?

Seminariet har ägt rum.

Praktisk information

Datum: Onsdagen den 20 oktober 2010 kl 9.30-17.00. Registrering från 9.00
Plats: Sheraton hotel, Tegelbacken 6, Stockholm.
Kostnad: 1 395 kr + moms för prenumeranter på Dagens Medicin.
Ordinarie pris: 1 795 kr + moms.
Kontakt: Maja Florin 08-566 241 06 e-post
Utställarinformation: Annika Östholm 08-566 241 13 e-post

Program

9.00 Registrering med kaffe och smörgås.

9.30 High performance hospitals for the future – success factors in health facilities development.
För att prestera den kliniska kvalitet, service och kostnadseffektivitet som krävs av framtidens sjukhus, måste det finnas en övergripande vision för alla delar i projektet – från ritningsstadiet fram till rekryteringen av de människor som ska driva verksamheten. Arkitektur, teknik och klinisk verksamhet måste ha gemensamma mål. Lydon Neumann, en av Accentures ledande konsulter inom hälso- och sjukvårdssektorn, presenterar tio avgörande framgångsfaktorer för att lyckas med stora sjukhusprojekt.
Talare: Lydon Neumann, Senior Executive and leader of Healthcare Strategy in Accenture.

10.10 Vad kan sjukhusbyggarna lära av Ikea?
I Ryssland har Ikea byggt och driver sedan ett antal år tolv stora köpcentrum med en sammanlagd kommersiell yta på cirka 2 miljoner kvadratmeter. Med 200 miljoner besökare per år och tusentals butiker som hyresgäster står man ständigt inför nya strategiska utmaningar. Mattias Andreassen, Ikea Russia, beskriver Ikeas modell för en långsiktigt hållbar fastighetsutveckling.
Talare: Mattias Andreassen, property manager, Ikea i Ryssland

10.40 Bensträckare med förfriskningar.

11.00 Utmaningar för Sveriges nya universitetssjukhus
Den 8 juni beslutade Stockholms läns landsting  vem som blir ansvarig för att bygga och förvalta Nya Karolinska Solna universitetssjukhus med ett 30-årigt kontrakt. Nu stundar fler upphandlingar (medtek, IT, inredning) till detta gigantiska projekt. Dessutom ska en ny typ av tematisk organisation skapas, som tar sin utgångspunkt i patienten. Chef för denna stora utmaning är Lennart Persson.
Talare: Lennart Persson, chef, Nya Karolinska Solna.

11.30 Paneldiskussion:  Vilda idéer för det (post)moderna sjukhuset.
Om det moderna sjukhuset ska fungera bättre än gårdagens, krävs nya sätt att tänka. En panel ger sin vision om framtidens specialistsjukvård.
Medverkande: Marina Olsson, sjukhusdirektör Angereds närsjukhus, Joakim Palme, vd Institutet för framtidsstudier, tillträdande professor Uppsala universitet, Johan Permert, professor i kirurgi, ansvarig för Innovationsplats Karolinska, Anders Svensson, vd White Arkitekter,  Anneli Liljegren, onkolog, Karolinska universitetssjukhuset, projektledare Nya Karolinska Solna.

12.15 Lunch

13.15 Den integrerade operationssalen – så dirigerar vi patienten i ett kostnadseffektivt flöde.
Operationssalen betraktas allt mer som en resultatenhet, där en fungerande logistik och effektivt flöde runt patienten nästan är lika viktigt som att själva operationen lyckas. Nya system kan tillhandahålla rätt information från sjukhusens informationssystem till operationssalen, för att underlätta resursplanering, materialhantering och planeringen av patientens behandling genom hela vårdkedjan . Här beskrivs ett sådant system, ORchestrion från Karl Storz.
Talare: Jared Sebhatu, h2o, How to organise, Berlin, Tyskland.

13.45 Medicinsk diagnostik – flaskhals eller effektivt vårdstöd?
Allt fler landsting ställer helhetskrav på sina sjukhus och förväntar sig att sjukhusen skall lösa sina åtagande för laboratoriemedicin och radiologi på bästa möjliga sätt. Vilka vägval står till buds? Det moderna sjukhuset behöver effektiva vårdprocesser. Hur skapar vi ett bra diagnostiskt stöd som är integrerat i vårdkedjan och hur undviker vi flaskhalsar?  
Talare: Nathalie Boulas Nilsson, chef Unilabs Radiologi Sverige.

14.15 Rimliga krav på 2000-talets sjukhus.
Vilka parametrar är lämpliga att använda för att följa upp sjukhusets resultat och kvalitet, samt dess effekter på resten av sjukvården. Professor emeritus Per-Gunnar Svensson, tidigare Director General för International Hospital Federation, IHF, presenterar sin syn på  kvalitetsuppföljning.
Talare: Per-Gunnar Svensson, tidigare Director General, International  Hospital Federation.

14.45 Kaffe

15.15 Det moderna sjukhuset utan fyra väggar – avancerad specialistsjukvård på ett nytt sätt.
En vision om hur IT kan stödja nya organisationsstrukturer och möjliggöra hög vårdkvalitet, utan det traditionella sjukhusets begränsningar.
Talare: Charles Jaffe, CEO, Health Level 7 International och Senior Global Strategist, Intel Corporation.

15.45 Storstadens framtida specialistsjukvård
Nya Karolinska Solna är en del av en större infrastruktur för specialistsjukvården i Stockholms läns landsting och även i hela Mälardalsregionen. Mona Boström, landstingsdirektör i Stockholms läns landsting, beskriver tankarna bakom den nya organisationen för länets specialistsjukvård, och vilka investeringar det kräver.
Talare: Mona Boström, landstingsdirektör, Stockholms läns landsting.

16.15 Det nya sjukhusets andliga dimension
Thorbjörn Larsson, präst, bloggare, vd för Vårdalstiftelsen och tidigare direktor på Ersta diakoni som driver Ersta sjukhus i Stockholm, ger sin syn på de behov som inte går att tillfredställa med plåster och piller.
Talare: Thorbjörn Larsson, vd Vårdalstiftelsen.

16.45 Seminariet avslutas.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev