Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Ledarskap

En av sex patienter fick komplikationer av sjukhusvård

Publicerad: 23 januari 2008, 10:34

Nästan var sjätte patient som vårdas på sjukhus drabbas av en ”negativ händelse”. Det handlar om allt från undvikbara infektioner till dödsfall. Men bara en bråkdel syns i de officiella rapporteringssystemen, som HSAN. Det visar den första svenska studien där en större mängd journaler granskats i flera led.


Genom att granska journaler mer aktivt kan patientsäkerheten höjas väsentligt. Det visar den strukturerade genomgång som har gjorts vid Danderyds sjukhus.

– På så sätt får man en mer heltäckande bild av vad som faktiskt händer på kliniken, säger Maria Unbeck, patientsäkerhetsansvarig sjuksköterska på Danderyds sjukhus och doktorand vid Karolinska institutet.

I Sverige finns flera rapporteringssystem som ska fånga upp negativa händelser inom hälso- och sjukvården, exempelvis HSAN, lex Maria, patientskadeförsäkringen och interna avvikelserapporteringssystem.

– I Sverige förlitar man sig mycket på dessa system, trots att man vet att det finns stora mörkertal. Dessutom finns en ganska stor eftersläpning, ibland på flera år, vilket försvårar om man vill använda dessa system för att förbättra patientsäkerheten, säger Maria Unbeck.

För att ta reda på hur många avvikelser som egentligen drabbar patienter som är inskrivna på sjukhus, granskade hon och två ortopedläkare journalerna för alla de patienter som vårdades på ortopedkliniken på Danderyds sjukhus under augusti och september 2004.

Sammanlagt granskades 395 journaler under dessa månader. Med hjälp av journalsystemet Predo granskades även journalerna den närmaste månaden efter utskrivning.

Först gjorde Maria Unbeck en första genomgång och skrev ut alla journaler där något onormalt hade inträffat.

Sedan granskades de utskrivna journalerna av de två seniora ortopederna – först oberoende av varandra, sedan tillsammans.

Få avvikelser var rapporterade
Totalt inträffade 65 avvikelser som direkt hade med den givna vården på ortopedkliniken att göra. 60 av de 395 patienterna, eller 15 procent, drabbades av minst en avvikelse.

Den vanligaste kategorin av avvikelse var olika typer av infektioner.

En annan stor grupp var överfyllnadsblåsor, det vill säga att patienterna inte fått sina urinblåsor tömda i tid. Därutöver drabbades patienterna av lungembolier, ventrombos, läkemedelsreaktioner, komplikationer under operation samt ett dödsfall.

När Maria Unbeck sedan jämförde antalet avvikelser under samma period i de större rapporteringssystemen, exempelvis lex Maria och HSAN, hittade hon bara fyra avvikelser. Två av dessa hade också hittats vid granskningen.

– Det visar hur mycket mer man hittar genom att granska journaler, säger Maria Unbeck.
Dels blir informationen mer detaljerad, dels blir återkopplingen snabbare.

– Man får ett underlag att utgå ifrån när man ska prioritera förbättringsåtgärderna. I vårt fall har det bland annat lett till att antalet överfyllnadsblåsor på vår klinik minskat drastiskt.

Avvikelser sjönk till hälften efter granskning

När Maria Unbeck och hennes kollegor granskade journaler utgick de från den så kallade wimmera-metoden. Wimmera Base Hospital är ett sjukhus på den australiensiska landsbygden som har infört ett system där alla journaler samlas in och granskas på ett strukturerat sätt av en läkare. Eventuella avvikelser rapporteras sedan vidare till en patientsäkerhetskommitté, som sitter centralt på sjukhuset och som beslutar om vilka förbättringsåtgärder som ska prioriteras. På så sätt har sjukhuset halverat antalet avvikelser på en tioårsperiod.

"Anmäler du avvikelser som inträffar på din arbetsplats?" Svara på veckans webbfråga! Du finner den i vänsterspalten.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev