Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Onsdag14.04.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Ledarskap

Entreprenörer i Ånge drivs av lust att hitta lösningar

Publicerad: 2 April 2008, 11:44

Tre entreprenörssjälar och läkare tog chansen att förverkliga sina idéer när Fränsta vårdcentral lades ut på entreprenad.


För drygt två år sedan hade Fränsta vårdcentral i Ånge problem. Framför allt var det brist på läkare – alla läkartjänster utom en halv var obesatta.

Men Landstinget Västernorrland, som traditionellt varit försiktigt med att lägga ut vård på entreprenad, beslöt att vårdcentralen var en av de fem som skulle konkurrens­utsättas.

Och efter ett sedvanligt anbud var det inte längre landstinget utan Familjeläkarna Mitt AB som stod för driften av Fränsta vårdcentral.

– Vi är tre entreprenörer, säger allmänläkaren Eva Jaktlund som en förklaring till varför hon och hennes kompanjoner, allmänläkarna Hassan Soleymanpour och Carl-Henrik Sundin, ville ta över.

Ingen av dem hade någon tidigare erfarenhet av att driva ett företag. Men de ekonomiska kalkylerna var uppmuntrande och efter att ha rådgjort med bland annat Almi företagspartner, Vårdföretagarna och vänner och bekanta som var erfarna företagare slog de till.

Hur var det att bli företagare?
– Det kändes kul! Fördelen med den här typen av verksamhet är ju att det finns ett stabilt kundunderlag, säger Eva Jaktlund.

– Det som har varit utmaningen var att utveckla verksamheten. Vi har en oerhört kompetent personal, men det var mycket som var eftersatt eftersom vårdcentralen var läkartom, till exempel patientsäkerhet och journalföring.

Det första året innebar ett intensivt arbete med att bygga upp ren kvalitetssäkring, bland annat i form av vårdprogram för de stora folksjukdomarna. Därefter har ledningsgruppen arbetat med organisationen.

– Vi har rivit väggar mellan arbetsuppgifter och jobbat mycket med kommunikationen. Om man har en platt organisation, som vi, så måste man prata mycket.

Varannan vecka träffas hela personalgruppen och diskuterar aktuella problem och frågor. Tanken är att alla beslut som berör medicinska frågor ska tas av personalgruppen. Frågor om ekonomi och strategi beslutar ledningsgruppen om.

Eftersom läkarna på vårdcentralen också ansvarar för driften av den har de försökt att renodla arbetsuppgifterna. Mottagnings­dagar tar de bara emot patienter.

Eva Jaktlund anser inte att hennes arbetsdagar blivit så mycket längre sedan hon blivit egen företagare, utan tycker att hon arbetar en normal heltid. Den ekonomiska insats hon och hennes kompanjoner har gjort var att bidra med det kapital på minst 100 000 kronor som krävs för att få starta aktiebolag.

Vad tyckte personalen som redan fanns på vårdcentralen om att ni tog över driften?
– De tyckte att det var bra, säger Eva Jaktlund.

Däremot har både hon och andra på vårdcentralen fått en del kritiska kommentarer från de boende i området.

– Det finns en del okunskap, en del tror att det här är privat sjukvård. Det är okunskap som skapar rädsla. Vi förklarar att vi har precis samma uppdrag som den offentligt drivna vården. Det är framför allt äldre som är oroliga.

Läkarna på Fränsta vårdcentral försöker informera om sin verksamhet på olika sätt, bland annat genom att besöka pensionärsföreningar. Eva Jaktlund påpekar också att de flesta varit mycket positiva.

Hur skulle du beskriva en entreprenör?
– Det är någon som tänker ut bra lösningar på de frågeställningar som man har i sin dagliga verksamhet. Man måste ha en vision också, självklart. Men det är viktigt att man prövar nya grepp för att lösa problem.

Kan man vara entreprenör och ändå arbeta inom offentlig verksamhet, tycker du?
– Absolut! Men jag tror att de offentliga organisationerna har svårt att belöna entreprenör­skapet. Det är ingen som tackar en för att man sitter på lördagsförmiddagarna och funderar ut bra sätt att driva verksamheten. Är man anställd, så är man anställd. Då kan det vara svårt att behålla lusten i längden.

Läs om tips och råd till blivande entreprenörer i sjukvården i del 2, På Jobbet, Dagens Medicin nr 14/08.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev