Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Ledarskap

Expertgrupp får kritik för utredning om för tidigt födda

Publicerad: 10 juni 2003, 11:20

Den expertgrupp som arbetar fram ett underlag för vård av för tidigt födda undviker att dra en gräns för när barn ska ses som livsdugliga. Något som gruppen kritiseras för.


- Jag är kritisk till att de inte vågar ta ställning, säger professor Hugo Lagercrantz, ordförande i Barnläkarföreningen.  Utvecklingen inom neonatalvården innebär att överlevnadsmöjligheterna för barn som är extremt underburna - födda före fulla 26 graviditetsveckor - blivit större. Inom professionen finns delade meningar om huruvida det är etiskt försvarbart att förlösa barn redan i graviditetsvecka 23-24, se Dagens Medicin nr46/02.  Professor Hugo Lagercrantz, som är verksamhetschef vid neonatalprogrammet på Karolinska sjukhuset i Solna, hör till dem som vill ha en gräns för när man ska utföra kejsarsnitt för att rädda fostret, liknande den som finns i Kanada, som innebär att barnet ses som livsdugligt först efter vecka 24.  - Om barnet föds levande i vecka 23 ska det naturligtvis tas omhand. Handläggningen av barn i vecka 23-24 måste ske i nära samråd med föräldrarna, säger han.  Socialstyrelsens expertgrupp har till uppgift att göra en kunskapssammanställning på området som ska vara underlag för en praxis. Sammanställningen är en genomgång av kunskapsläget samt ger bland annat råd inför de etiska ställningstagandena. Den presenteras i höst.  Mer karaktär av en önskelista  - Vår rapport ska ses som ett expertunderlag som kan ligga till grund vid en hearing med professionen. Tanken är att man där ska komma fram till en samsyn när det gäller vården av extremt underburna barn. När det gäller frågan om när barnet ska ses som livsdugligt bedömer vi att det finns en rörlig gräns i graviditetsveckorna 23-24, säger Jens Schollin, professor i pediatrik vid Universitetssjukhuset Örebro och en av ledamöterna i Socialstyrelsens expertgrupp.  Socialstyrelsen har dock ännu inte tagit ställning till hur expertgruppens rapport ska hanteras fortsättningsvis.  - I dag har den mer karaktären av en önskelista från experterna. Den uppfyller inte kraven för en kunskapsöversikt, något som måste rättas till om detta ska vara ett evidensbaserat underlag, säger Bo Lindblom, tf överdirektör på Socialstyrelsen.  Kritisk till gruppens arbete  Gruppen föreslår även att det inleds en prospektiv studie som följer alla barn från en bestämd gestationsålder, till exempel vecka 18-22, och ett par år framåt.  - Det kan ge oss ett bättre underlag för att veta hur det går för de barn som föds extremt tidigt. Vi kan då också avgöra om vi är på rätt väg, säger Jens Schollin.  Barnläkaren Hugo Lagercrantz är emellertid kritisk till expertgruppens arbete.  - För det första har gruppen inte någon sakkunnig i barnneurologi. Man har inte beaktat hur hjärnan utvecklas i vecka 23-24. Gruppen består av obstetriker som tycker att det är spännande att förlösa barn tidigt, men de tänker inte på barnen eller deras familjer, säger Hugo Lagercrantz.  Att starta ytterligare registerstudier för att följa de för tidigt födda barnen anser han vara helt onödigt.  - I stället borde man satsa på ett forskningsprojekt om hur hjärnan utvecklas utanför livmodern under veckorna 23 och 24. Men finns en politisk vilja att vi ska förlösa barn i vecka 23 så måste sjukvården ges mer resurser för detta, till exempel specialistsjuksköterskor med extra höga löner, säger Hugo Lagercrantz.  - Antingen sätter man en gräns eller så säger man klart att man ska satsa allt på dessa barn när det finns en chans till överlevnad.    Expertgruppens rapport om perinatalt omhändertagande är nu ute på remiss hos Barnläkarföreningen, Svensk förening för obstetrik och gynekologi, Barnmorskeförbundet samt Barnsjuksköterskeföreningen.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev