Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Ledarskap

Få arbetsgivare kontrollerar läkare inför en anställning

Publicerad: 15 november 2005, 15:08

Det är ovanligt att arbetsgivare kontrollerar en läkare hos Socialstyrelsen, HSAN eller brottsregistret i samband med rekrytering. I stället förlitar sig många på referenser och kollegiala nätverk.


Det enda kravet som Socialstyrelsen ställer när en läkare anställs i sjukvården är att arbetsgivaren kontrollerar att den sökande har giltig legitimation. Det är alltså upp till arbetsgivarna att bestämma om de vill ta referenser eller kolla upp läkarens bakgrund hos tillgängliga kontrollinstanser: Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN, Socialstyrelsen och brottsregistret, se även faktaruta.

Men att låta bli att kontrollera platssökandes bakgrund kan bli problematiskt. Dagens Medicin rapporterade i förra utgåvan, nr 45/05, hur sådan bristande kontroll gjorde att ansvariga vid Centrallasarettet i Växjö var helt omedvetna om att de anställt en läkare som var dömd för barnpornografibrott. Om sjukhuset kontaktat Socialstyrelsen hade läkarens bakgrund avslöjats, eftersom han är ett känt fall där.

Den personliga kontakten avgör  Sjukhuset i Växjö är dock långt ifrån ensam om att låta bli att göra någon djupare bakgrundskontroll av sökande till en läkartjänst. Det visar en rundringning som Dagens Medicin gjort till tio verksamhets- och klinikchefer på olika sjukhus runt om i landet.

Bara tre av tio kontrollerar eventuella ärenden hos Socialstyrelsen. Fyra av tio undersöker om läkaren anmälts till, erinrats eller varnats av HSAN och inte någon har begärt ett utdrag ut den sökandes brottsregister - en rutin som exempelvis är obligatorisk för personal inom barnomsorgen.  Noggrannast är de tillfrågade klinikerna vid Södersjukhuset i Stockholm, Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg och Skellefteå lasarett. Dessa tre sjukhus är de enda som uppgivit att de har som rutin att kontrollera allt utom de sökandes brottregister.

Att läkaren hade giltig legitimation kontrolleras av alla utom ett sjukhus, det i Kristianstad.

- Nej, det gör vi aldrig. Men det är ovanligt att den sökande är helt okänd för oss, säger Staffan Banke, verksamhetschef vid Centralsjukhuset i Kristianstad.

Allra viktigast vid tjänstetillsättning visar sig referenserna vara. Alla tio tillfrågade verksamhetschefer uppger att de är noggranna med detta. Minst ett par stycken rings upp och frågas ut. För att få reda på mer använder sig några därutöver av mer informella kontakter, så som att ringa runt bland sina kolleger.

Utöver detta är intrycket under intervjun något som väger tungt vid tjänstetillsättningen, enligt flera tillfrågade.

- Ibland får den personliga kontakten vid intervjun vara avgörande, säger Rolf Maller, klinikchef på infektionskliniken vid Universitetssjukhuset i Linköping.

Läkarbristen en möjlig förklaring  Torsten Mossberg, läkare och chef för Socialstyrelsens tillsynsenhet i Stockholm, är inte förvånad över resultaten från Dagens Medicins rundringning. Enligt honom är det mycket ovanligt att arbetsgivare vänder sig till Socialstyrelsen för att få veta om myndigheten har ettpågående ärende kring en läkare.

Han tror att läkarbristen är en av förklaringarna till att kontrollen ibland brister vid rekryteringar.

- Ett intryck är att man är så glad att hitta någon till en tjänst att det skymmer det ansvar man har som arbetsgivare. Jag vet själv från min tid som verksamhetschef att man ibland kan vara trängd vid en rekrytering och att man då kan vara mindre nogräknad, säger Torsten Mossberg.

Finns det något i en sökandes bakgrund som man som arbetsgivare ska se upp med?

- Att någon har varit på ett stort antal arbetsplatser kan vara en sådan sak. Om man upptäcker det eller något annat som väcker ens misstanke bör man kontakta HSAN eller Socialstyrelsen.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev