Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Ledarskap

Fackligt missnöje med förslag om kortare pass

Publicerad: 31 januari 2006, 14:19

Region Skåne ändrar läkarnas joursystem - och slopar all jour vardagar mellan 7 och 21. Dessutom kortas arbetspassen. Det är innebörden iett nytt förslag om läkarnas joursystem.


I höst blir det mindre jourtid för de skånska läkarna - och mer schemalagd arbetstid. Detta föreslår hälso- och sjukvårdsledningen i Skåne, som just nu förhandlar med Läkarförbundets lokala företrädare.

Det nya förslaget innebär förändringar för Skåneläkarna.   En översyn av läkarnas joursystem har pågått i hela landet, inför EU:s arbetstidsregler som gäller fullt ut från januari nästa år, se Dagens Medicin nr 33/05 och 34/05.

Lagen innebär bland annat att även jourtid räknas som arbetad tid. Och arbetad tid får inte vara mer än 48 timmar i veckan.   Nu går Region Skåne i bräschen med sina nya förslag. Varken Stockholms läns landsting eller Västra Götalandsregionen har lagt fram färdiga förslag, utan diskuterar fortfarande jourfrågan.

- Vi har fem förslag för att anpassa läkarnas jour till EU-direktiven. Vi har goda förhoppningar om att komma överens med facket - och att detta genomförs i november, säger Lars Kristensson, biträdande sjukhuschef i Lund, som har drivit projektet "Jouröversynen".

De fem förslagen är:  - Lägsta kompetens för att få tjänstgöra som jourläkare är minst legitimerad läkare.  - Kortare tjänstgöringspass - maxtiden blir 13 timmar per pass. I avtalet rekommenderas 18 timmar.  -Dygnsvila: elva timmar per dygn.  - Återhämtning i samband med jourpassen - kompledigheten måste tas ut i samband med jouren.  - Jour ska enbart förläggas mellan 21.00 och 07.00 vardagar samt fredag från 21.00 till måndag 07.00.

Alla punkter är inte bra, anser facket. Lars Nevander är ordförande för Mellersta Skånes läkareförening.

- Vi tycker inte att man ska lägga regionala direktiv. Vi vill lösa saker nere på kliniknivå, där berörda chefer och läkare har möjlighet att påverka. Det tycker inte Region Skåne. De vill centralstyra det här utan att ta in berörda läkares synpunkter, säger Lars Nevander.

Kritisk till maxgränsen  Läkarföreningen är kritisk till maxgränsen 13 timmars arbetstid.

- Det är dåligt. Särskilt för jourlinjer som inte är tungt belastade och riskerar att läggas ner. Det äventyrar de små sjukhusens överlevnad, säger Lars Nevander.

Han konstaterar att det tvingar fram fler överrapporteringar än tidigare, vilket är opraktiskt och tar tid.

- Det innebär sämre arbetsmiljö. Dessutom kräver det här fler läkare, som inte finns.

Med de nya jourtiderna finns flera stora nackdelar, anser läkarföreningen. Enligt den är det bättre att få förlägga jour från exempelvis klockan 17. Och framför allt mellan sju och nio på morgonen, för att enklare kunna få ihop schemat.

- Det finns inga vinster att schemalägga så här. I stället blir det lite dyrare, eftersom det kostar obekväm arbetstidsersättning mellan 19 och 21, som tidigare räknades som jour.

Möjlighet att söka dispens  Lars Kristensson framhåller att ledningen har samma ambitioner som facket - enligt honom finns det inget syfte att regionen ska styra joursystemet.

- De fem punkterna sätter de yttre ramarna. Självklart ska det praktiska arbetet göras ute på klinikerna. Vi vill vara en god och attraktiv arbetsgivare. 13 timmar är ett ganska långt pass, säger han.

Han kallar de fem punkterna för "riktlinjer" och framhåller att om klinikerna inte klarar av att uppfylla dessa finns det möjlighet att söka dispens.

- Kan en klinik absolut inte uppnå det här kan de söka undantag hos hälso- och sjukvårdsledningen.

Sara Johansson

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev