Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Torsdag22.10.2020

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Ledarskap

Färsk statistik från hela landet förbättrar arbetet på kliniken

Publicerad: 7 Oktober 2002, 09:20

Hjärtsektionen vid Länssjukhuset Ryhov i Jönköping är ständigt uppkopplad. Dagligen matas uppgifter om patienter och behandlingsresultat in i en stor internetbaserad databas med olika register för den svenska hjärtsjukvården.


Databasen omfattar än så länge tre register: Riks-hia för hjärtintensivvården, Scaar för kranskärlsbehandling och så Svenska hjärtkirurgiregistret.  - Med alla uppgifter tillgängliga via nätet blir det lättare för oss att göra lokala analyser och uppföljningar. Nu kan vi plocka fram aktuell statistik direkt och få omedelbar återkoppling, säger överläkare Jan-Erik Karlsson på hjärtsektionen.  Han talar med entusiasm om de nya möjligheterna. Jämfört med tidigare - när läkarna var hänvisade till årliga redovisningar från hjärtregistren - är skillnaden enorm, anser han.  - Ofta dröjde det ett eller två år innan alla uppgifter lämnats in till registren. I dag kan vi gå in och plocka fram dagsfärsk statistik, konstaterar han.  Ryhov var först i landet med att testa tekniken, tillsammans med Akademiska sjukhuset i Uppsala och Universitetssjukhuset i Linköping, förra året. I dag är ett 50-tal kliniker anslutna.  På hjärtsektionen vid Ryhov har man redan börjat använda registren för lokalt kvalitetsarbete. Bland annat har man gått igenom varje moment i vårdprocessen, från det att den hjärtsjuka patienten tas om hand i ambulansen till utskrivningen.  - Vi har kunnat se att om man vill vinna tid är det att föredra  att patienten får propplösande medicin redan i ambulansen, säger Jan-Erik Karlsson.  Han anser att utbildning är viktigt om registren ska utnyttjas maximalt.  - Och ska man använda dem för förbättringsarbete på kliniken, måste alla personalgrupper vara delaktiga.  Att utbildning är ett måste, anser även professor Lars Wallentin, chef för nya Uppsala Clinical Research Center, UCR.   Socialstyrelsen och Landstingsförbundet utsåg i september UCR till landets första kompetenscenter för nationella kvalitetsregister.   Utöver registren för hjärtintensivvård, hjärtkirurgi och ballongvidgning kommer Svenska hjärtsviktsregistret, Swedvasc, för kärlkirurgi och Guch för medfödda hjärtfel att läggas ut på nätet inom ett till två år.   De sex registren bildar samarbetsorganisationen Svenska hjärt-kärlregistren, och det är tillsyn och utveckling av dessa register som kommer att bli huvuduppgiften för det nya kompetenscentret.  Redan i dag finns särskilda utbildningssjuksköterskor knutna till de olika registren. Sjuksköterskorna håller i utbildningsaktiviteter för de kliniker som rapporterar till registren.   I dag är registren endast tillgängliga för behörig sjukvårdspersonal. Men öppenheten mot allmänheten kommer att öka framöver, tror Lars Wallentin.  - Det är rimligt att begränsade delar av registret på sikt öppnas för allmänheten. Är man patient vill man säkert veta om sjukhuset till exempel uppfyller de nationella riktlinjerna för hjärtsjukvård, säger han.  Det finns även planer på europeiska samarbeten kring registren.

Barbro Falk-Wadman

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev