Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Ledarskap

Förhandling pågår om it-notan

Publicerad: 16 november 2005, 09:13

Snart avgörs det om staten och landstingen ska lyckas med uppbyggnaden av en nationell it-infrastruktur. Det blir inte lätt när 21 sjukvårdshuvudmän och 290 kommuner ska lära sig samarbeta.


Vid årsskiftet ska Nationella ledningsgruppen för it i vård och omsorg leverera en nationell it-policy för vård och omsorg.  Ledningsgruppen har börjat skissa på utkast till texter. Daniel Forslund, departementssekreterare och samordnare av it-frågor på socialdepartementet, bedömer att aktörerna i ledningsgruppen ska kunna enas om policyn i utsatt tid.

-Den viktigaste lärdomen hittills är att ingen aktör kan agera ensam i den här frågan. Det gäller att hitta en gemensam målbild. Och det är vi på god väg att göra, säger Daniel Forslund.

Fyra huvuduppgifter  Policyn siktar in sig på fyra huvuduppgifter. Den ska:  -Beskriva vad aktörerna i nationella ledningsgruppen vill åstadkomma med en nationell it-policy och varför det är viktigt att ta fram en sådan.

-Lista vilka insatser som behövs när det gäller bland annat infrastruktur, lagstiftning, sekretess, utbildning och information.

-Slå fast vem som tar ansvar för vad och bestämma en tidplan för när åtgärderna ska vara vidtagna.

-Diskutera hur man ska säkerställa att de beslutade åtgärderna verkligen genomförs i praktiken.

Punkt nummer fyra är kanske den avgörande knäckfrågan. Många tycker att regeringen ska sätta ned foten och bestämma vad som behöver göras. Men så fungerar inte beslutsfattandet i vårdsektorn, kommenterar Daniel Forslund.

Höga chefer involveras  I den nationella ledningsgruppen, som leds av statssekreterare Kent Waltersson (s) på socialdepartementet, sitter vd:arna i it-nätverket Carelink och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), generaldirektörerna på Socialstyrelsen och Läkemedelsverket, samt marknadsdirektören på Apoteket.

En bärande tanke med att skapa den nationella ledningsgruppen har just varit att engagera chefer på högsta nivå i arbetet.

- Traditionellt har allt som har med it att göra förpassats till några tekniker på it-avdelningen. It har inte setts som en vårdfråga. Vår avsikt är att få upp it-frågorna på högsta beslutsfattande nivå, för att öka medvetenheten om att it är ett nödvändigt verktyg i det politiska målet att nå en tillgänglig, säker och likvärdig vård för alla, säger Daniel Forslund.

Ledningsgruppen har dessutom knutit till sig en referensgrupp med ett 30-tal intressenter; branschorgan och leverantörer, experter och fackliga organisationer, sjukvårdshuvudmän och privata vårdgivare, berörda departement, myndigheter och utredningar.

Det mycket breda samarbetet och förankrandet  är enligt Daniel Forslund avgörande för att den nationella it-policyn ska realiseras.

- Att vi överhuvudtaget sitter vid samma bord och delger varandra våra olika världsåskådningar betyder oerhört mycket. Det har vi i vårdsektorn varit dåliga på tidigare.

När ledningsgruppen har tagit fram den nationella it-policyn väntar nästa kritiska fas; genomförandet.

- Det blir kanske den svåraste utmaningen.

Varsamhet krävs  Regeringen kan inte dunka it-policyn i huvudet på landsting och kommuner och tvinga dem att reformera sina it-system.

- Policyn blir inte något tvingande dokument. Därför är det absolut viktigaste att vi fyller den med ett sådant innehåll som huvudmännen behöver, säger Daniel Forslund.

Ledningsgruppen diskuterar olika sätt att säkra genomförandet.

- Det är viktigt att ingen huvudman känner sig intvingad i ett hörn. Huvudmännen ska känna att de tar del av ett positivt erbjudande.

- Det vi enas om i it-policyn ska vara ett nationellt prioriteringsstöd för sådant som den enskilda sjukvårdshuvudmannen inte mäktar med på egen hand. Om samtliga huvudmän investerar i samma system vinner alla på det.

Oklart vem som betalar  Vem som ska betala finansieringen av investeringarna i it-infrastruktur riskerar att bli en  konfliktfråga.

Sveriges Kommuner och Landsting har fört fram förslaget att staten ska stimulera utbyggnaden av en nationell infrastruktur med statliga resurser. Annars finns risken att utvecklingstakten bestäms av den långsammaste aktören.

- Å andra sidan är it-investeringar för att utveckla och förbättra den egna verksamheten en typisk kärnuppgift för huvudmännen, vilket staten av principiella skäl inte lägger sig i, säger Daniel Forslund.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev