Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Ledarskap

Förslag att specialister ska få bli husläkare möter kritik

Publicerad: 18 november 2003, 12:05

Stockholms läns landsting vill att läkare med annan specialitet än allmänmedicin ska kunna agera husläkare.


- Detta är inte förenligt med hälso- och sjukvårdslagen, säger Thomas Flodin, ordförande i Stockholms läkarförening.  I hälso- och sjukvårdslagen står det att alla som är bosatta inom ett landsting ska kunna välja en fast läkarkontakt och att denna läkare ska ha specialistkompetens inom allmänmedicin. Trots detta överväger Stockholms läns landsting att låta läkare inom andra specialiteter axla husläkarrollen. Planerna presenteras i den politiska majoritetens förslag till en ny sjukvårdsorganisation, där remisstvång också ska ge husläkaren en mer samordnande funktion.   - Tanken är att en specialistläkare, som redan har en stadigvarande kontakt med en patient, ska kunna ta över husläkarens ansvar som samordnare och lots i systemet, säger landstingets beställardirektör, Lars-Bertil Arvidsson.   Som exempel nämner han att personer med kroniska sjukdomar, som demens, reumatism eller epilepsi, borde kunna ha en geriatriker, reumatolog eller neurolog som sin fasta läkarkontakt.   - Det här kan självfallet bara bli aktuellt för de bredare specialiteterna. Det är till exempel inte så lämpligt att en neurokirurg tar på sig husläkaransvaret, säger Lars-Bertil Arvidsson.  Ändå har läkarna i Stockholm redan reagerat på förslaget. Enligt Thomas Flodin, ordförande i Stockholms läkarförening, strider det mot hälso- och sjukvårdslagen.   - Begreppet husläkare är ju kopplat till specialister i allmänmedicin och att landstinget nu tummar på kraven ställer vi oss mycket tveksamma till, säger Thomas Flodin.  Han pekar på att allmänmedicin är ett eget kunskapsområde som inte automatiskt kan föras över på alla andra specialister.   - Dessutom är jag tveksam till att andra specialister skulle vara villiga att ta på sig rollen som husläkare, säger Thomas Flodin.  Få specialister har visat intresse  I Göteborg beslutade politikerna redan för tre år sedan att andra läkare än specialister i allmänmedicin skulle kunna bli husläkare. Hittills är det dock bara tre läkare - två invärtesmedicinare och en geriatriker - som har nappat på erbjudandet.  - Tanken var att få in fler läkare i husläkarsystemet. Men andra specialister har inte visat något intresse för att arbeta som husläkare, säger Ulf Andreasson, planeringsledare vid hälso- och sjukvårdskansliet i Göteborg.    Beslutet i Göteborg möttes av hård kritik från bland annat allmänläkare. Men Socialstyrelsen meddelade att den inte tänkte agera i frågan - och samma besked ger Claes Tollin, medicinalråd på Socialstyrelsen, när det gäller planerna i Stockholm.  Men bryter inte detta mot hälso- och sjukvårdslagen?  - Vi har sagt att det är upp till landstingen att besluta om detta. Det ska vara en säker och god vård - men hur landstingen organiserar sin sjukvård är formellt sett inte Socialstyrelsens uppdrag.  Kvarleva från husläkarreformen  Enligt Claes Tollin är lagtextens krav på kompetens inom allmänmedicin en kvarleva från den gamla husläkarreformen. Och även om det bara är Göteborg som hittills har öppnat upp för en regelrätt listning hos läkare som inte är specialister inom allmänmedicin, har regelverket börjat luckras upp även på andra håll där man har anställt till exempel psykiatrer och gynekologer inom primärvården.  - Det finns situationer där det kan vara bra med andra kompetenser, till exempel barnläkare och geriatriker, inom primärvården. Och hittills har vi inte fått några rapporter om att det skulle medföra några problem, säger Claes Tollin.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev