Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Ledarskap

Förtidspensionärer har ökad risk att dö i förtid

Publicerad: 11 oktober 2005, 20:25

Förtidspensionerade löper dubbelt så stor risk att dö tidigt jämfört med övriga befolkningen. Risken är allra störst bland unga kvinnor, enligt en ännu opublicerad studie från Karolinska institutet.


Trots att antalet förtidspensionärer har ökat kraftigt under senare år finns lite forskning som undersöker hur förtidspensionen påverkar hälsan. Mot bakgrund av detta har en forskargrupp vid Karolinska institutet, KI, och Linköpings universitet valt att jämföra dödligheten bland en stor grupp förtidspensionerade med dödligheten i övriga befolkningen.

- Vårt resultat visar att risken att dö för tidigt är mer än dubbelt så stor om man har förtidspension, säger Nadine Karlsson, statistiker vid Linköpings universitet och doktorand vid KI.

Studien inkluderar alla personer i Östergötland som 1984 var mellan 16-64 år. Totalt handlar det om 245 700 individer som forskarna sedan har följt under tolv år. Resultatet visar att dödligheten var högre bland dem som fått förtidspension. Det gällde både män och kvinnor inom samtliga åldersgrupper. Bland kvinnorna var risken att dö tidigt 2,5 gånger större, och bland männen 2,8 gånger större jämfört med övriga befolkningen.

Den största skillnaden fanns bland unga. Förtidspensionerade kvinnor i åldersgruppen 16-24 år hade en 14 gånger större risk att dö jämfört med andra kvinnor i samma ålder. Bland männen i samma åldersgrupp var risken tio gånger högre.

Förvånad över skillnaderna  Trots att förtidspension oftast är kopplad till någon form av sjukdom är Kristina Alexanderson, projektledare och professor i socialförsäkring vid KI, förvånad över att risken att dö tidigt är så mycket högre om man är förtidspensionerad. Hon pekar på att de vanligaste dödsorsakerna i dessa åldrar, till exempel hjärtinfarkt, cancer och olycksfall, sällan har lett till förtidspension.

- Det man blir förtidspensionerad för är ofta muskuloskeletala diagnoser och depressioner - alltså dia-gnoser som normalt inte leder till död i sig, säger Kristina Alexanderson.

Deltidspensionerade levde längre  Vad den ökade risken att dö tidigt beror på är fortfarande oklart. Men Kristina Alexanderson och Nadine Karlsson ser framför allt två tänkbara förklaringar. Den ena är att sjukdomsfaktorerna vid förtidspensionering är många och komplexa. Den andra är att själva förtidspensioneringen kan påverka hälsan negativt.

- Att sluta arbeta och gå i förtidspension kan innebära en marginalisering och social isolering. Det kan i sin tur få konsekvenser för hälsan, säger Kristina Alexanderson.

Något som kan stödja båda resonemangen är att den relativa dödligheten var lägre bland personer som fick förtidspension på deltid, jämfört med dem som var förtidspensionerade på heltid.

- Rimligen var de som förtidspensionerades på deltid mindre sjuka. Samtidigt hade många av dem fortfarande kontakt med arbetslivet, vilket kan ha varit hälsofrämjande, säger Nadine Karlsson.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev