Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

onsdag19.05.2021

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Ledarskap

Fri etablering för husläkare nytt förslag av arbetsgrupp

Publicerad: 22 november 2002, 12:04

Fri etablering och ett nationellt system reglerat i lag för alla husläkare oavsett driftsform. Det föreslår en arbetsgrupp med allmänläkarrepresentanter från flera föreningar inom Läkarförbundet.


I våras beslutade Svenska distriktsläkarföreningen, DLF, att man skulle arbeta för en gemensam plattform för samtliga allmänläkare inom primärvården. Tillsammans med representanter för Svensk förening för allmänmedicin, Sfam, Sveriges privatläkarförening, SPLF, och Sveriges yngre läkares förening, Sylf, bildades den så kallade Protos-gruppen, som nu presenterat ett förslag på ett nytt system på nationell nivå.   - Det finns en misstro mot landstingen. De har inte klarat av den dubbla rollen som både finansiär och producent - därför vill vi arbeta fram en rikstäckande modell som regleras i lagen, säger Benny Ståhlberg, ordförande i DLF.  Enligt det första utkastet, som har mycket gemensamt med den norska fastlegemodellen, ska det nationella husläkarsystemet bygga på att hela befolkningen listas hos en egen läkare. Listningen ska skötas nationellt - förslagsvis av Riksförsäkringsverket.   Slutligt förslag presenteras i vår  För att få ut fler allmänläkare i primärvården föreslår arbetsgruppen dessutom att fri etablering ska gälla för alla allmänläkare.   - I dag finns det drygt 1500 allmänläkare som inte är verksamma inom primärvården. Många är inte så sugna på att jobba för landstinget och därför tror vi att en fri etablering skulle ge ett ordentligt tillskott på läkare, säger Meta Wiborgh, ordförande för Sfam.  Läkarnas ekonomiska ersättning ska ha en tydlig koppling till uppdraget. Ersättningen ska utgå för högst 1500 invånare per heltidsarbetande läkare. Lokala anpassningar kan dock bli aktuella i till exempel glesbygd eller områden med tung social belastning.   Samma villkor för uppdrag och ersättning ska gälla oavsett om verksamheten drivs i offentlig eller privat regi. Arbetsgruppen föreslår att ersättningen till hälften ska bygga på antalet listade patienter, och till hälften på åtgärdsersättning. Några faktiska belopp nämns dock inte i förslaget.   - Det här är en första skiss som vi nu skickar ut på remiss bland lokalföreningarna. I vår räknar vi med att kunna presentera ett slutligt förslag, säger Benny Ståhlberg.  Riskerar att splittra primärvården  Roger Molin, biträdande avdelningschef på Landstingsförbundets avdelning för hälso- och sjukvårdspolitik, tycker att det är positivt att allmänläkarnas skilda organisationer tittar på primärvårdens förutsättningar tillsammans.   Däremot tycker han att förslaget ger uttryck för en alldeles för stor otålighet. Bland annat pekar Roger Molin på att det är under de kommande två åren som kommuner och landsting får 7 av de totalt 9 miljarder som avsatts till den nationella handlingsplanen.  - Jag tror inte primärvården är betjänt av att man inför en ny organisation och ett nytt finansieringssystem innan den nationella handlingsplanen ens har fått en chans att börja verka, säger han.  Enligt Roger Molin riskerar förslaget om ett nationellt husläkarsystem dessutom att splittra primärvården, eftersom till exempel sjukgymnaster, distriktssjuksköterskor och arbetsterapeuter hamnar utanför systemet.  - Det breda teamarbetet har varit primärvårdens kännetecken. Om man bryter ut läkarmottagningen genom en särskild organisation och finansiering måste man fundera på vad det får för konsekvenser, säger han.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev