Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Ledarskap

Här är forskarens råd för delaktighet vid digitalisering

Publicerad: 14 december 2020, 14:44

Gudbjörg Erlingsdóttir, docent i arbetsmiljöteknik vid Lunds universitet, ger råd till vårdens arbetsgivare för att få med personal vid digitalisering. Det finns exempel på kritik mot bristande delaktighet från flera regioner.

Foto: Kenneth Ruona, Sverker Berggren, Niklas Laurin, Marie Ullnert, Stefan Persson/Bildbyrån

Protester hörs på flera håll mot bristande delaktighet när nya digitala lösningar införs. Att inte involvera vårdprofessionerna är ett misstag, anser forskaren Gudbjörg Erlingsdóttir.


Ämnen i artikeln:

Region BlekingeVårdförbundet

Pandemin har drivit på digitaliseringen samtidigt som stora nya vårdinformationssystem är på väg in i regionerna. I flera fall hörs kritik mot bristande delaktighet.

I Region Blekinge finns en tvist som gäller ett mer ordnat införande av ett visst arbetssätt med digitala vårdmöten i primärvården, berättar Markus Bäckman, ledamot i Blekinge läkarförenings styrelse.

Samtliga fast anställda läkare ska avsätta tid från ordinarie verksamhet för att bemanna en gemensam digital vårdcentral som riktar sig till en bred allmänhet.

 – Förslaget breddinfördes i somras och mötte kritik från kollegorna gällande framför allt avsaknad av medicinska riktlinjer och brist på triagering och hänvisning av patienter till rätt vårdnivå, men också kring att det inte innehöll möjligheten att jobba med kontinuitet mot de egna patienterna, säger Markus Bäckman.

– Tvisten uppkom dels på grund av att förändringen inte samverkats innan införande, och dels på grund av kritiken som uppkommit.

Läkarförbundet ska träffa regionledningen i mitten av december för att förhandla om frågan.

Vårdförbundet har en generell åsikt om delaktigheten:

 – Vår uppfattning är att av våra medlemmar involveras i för låg grad och för sent, i bästa fall kan de påverka hur den nya tekniken ska användas när beslut redan har tagits, säger Jonas Vallgårda, analytiker/utredare.

 – Vi får många frågor, exempelvis om AI. Men nu under pandemin handlar det mycket om att laga efter läge. 

Gudbjörg Erlingsdóttir är docent i arbetsmiljöteknik vid Lunds universitet och har länge forskat om vårdens digitalisering. Hon är också koordinator för nätverket eHealth@LU, som samlar intresserade av forskning och utveckling kring e-hälsa.

  – Det är ett misstag om man inte involverar vårdprofessionerna, säger hon och berättar att hon hört åsikten ”vi ska inte blanda in läkarna för då blir det så jobbigt”.

 – Jag tycker att det är fel att man ofta skyller på att vårdpersonalen är bakåtsträvande – det är ju deras uppgift att värna om kvalitet och säkerhet.

Gudbjörg Erlingsdóttir beskriver att regionerna sitter på två stolar, dels stolen där de driver implementeringen, ”det här ska rullas ut”, dels arbetsgivarstolen med ansvar för arbetsmiljön.

 – Det blir som att förhandla med sig själv och regionerna glömmer ibland arbetsgivardelen.

Att ge utrymme för delaktighet, inte minst i schemat, är en ledarskapsfråga, understryker hon.

Hon ger följande råd till arbetsgivare:

- Ge bra framförhållning.

- Ta med vårdprofessionerna redan när beslut fattas – inte efteråt – så de kan vara säkra på att den nya tekniken verkligen stöder verksamheten. 

- Låt vårdprofessionerna testa systemen och de nya digitala arbetsmetoderna.

- Samla en grupp av eldsjälar, en från varje personalkategori.

- Utbilda och ge personalen utrymme att lufta både förhoppningar och farhågor.

- Tänk på att olika personalgrupper ofta tar till sig kunskap på olika sätt. Läkare tar oftast till sig kunskap i egna forum, sjuksköterskor ofta på APT:er och undersköterskor via mejl. Att slå sig till ro med att ha lagt ut information på intranätet, ”det svarta hålet”, räcker inte, den måste spridas på flera fronter.

- Upphandla bra system. De blir bättre och bättre. Företagen börjar lära sig, men det finns fortfarande utvecklare som designar system som de själva tycker är jättebra, men som inte är anpassade för verksamheten – där utvecklaren aldrig har varit.

- Lär av goda exempel.

- Kräv av leverantörerna att de ger teknisk support som följer systemen – det är absolut för dålig teknisk uppbackning i vården.

Mer kritik mot bristande delaktighet

September 2020, SVT Nyheter Skåne:
”Läkare vid endoskopimottagningen i Malmö har i snart två år försökt få gehör för sina synpunkter på det nya amerikanska journalsystemet som ska införas i Skåne nästa år. De har upptäckt stora brister med systemet och har riktat skarp kritik mot regionens mångmiljardsatsning.”

 

November 2020, Dagens Medicin:

”Systemet är inte tillräckligt bra. Nu säger anestesi- och intensivvårdsverksamheten i Västra Götaland definitivt nej till vårdinformationssystemet Millennium.”

 

November 2020, Läkartidningen: 

”Region Jönköpings beslut att byta IT-system när sjukvården är satt under hårt pandemitryck väcker kritik. I ett brev till regionpolitikerna ber nu Jönköpings läns läkarförening att alla förändringar som inte är nödvändiga sätts på paus.”

Kommentarer

Arbetar du i sjukvården och vill kommentera texten utifrån din yrkesroll?
Klicka här!

Kommentarer publiceras efter granskning.

 

Nina Hedlund

nina.hedlund@dagensmedicin.se

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev