fredag24 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Ledarskap

Hård kritik mot rapport om antalet allmänläkare

Publicerad: 5 september 2006, 11:27

En ny rapport från Läkarförbundet om framtidens arbetsmarknad får nu hård kritik av allmänläkarnas föreningar. Rapporten underskattar hur stor bristen på allmänläkare verkligen är, menar de.


Rapporten redovisar en prognos över läkares arbetsmarknad fram till år 2025 och är framtagen i samarbete med läkarförbunden i de övriga nordiska länderna, se även Dagens Medicin nr 34/06.

Det är framför allt en uppgift i rapporten som fått representanter för såväl Svensk förening för allmänmedicin, Sfam, och Svenska distriktsläkarföreningen, DLF, att reagera. I prognosen står att läkarbristen inom svensk primärvård uppskattas till cirka 400 allmänläkare.

Just 400 läkare motiveras med att det, enligt den av riksdagen antagna nationella handlingsplanen om 6 000 allmänläkare år 2008, i år borde finnas runt 5 400 specialister inom allmänmedicin. Enligt rapporten finns i dag runt 5 000 sådana specialister i Sverige. Denna siffra, och framför allt den redovisade bristen på 400 allmänläkare, är helt fel enligt Sfam.

- Vi anser, med de beräkningar som gjorts med hjälp av både våra egna och DLF:s lokalföreningar, att det i dag finns mindre än 4 000 heltidsarbetande distriktsläkare. Det framgår inte i den här rapporten, säger Eva Jaktlund, ledamot av Sfam:s styrelse.

"En ointressant siffra"  Även Benny Ståhlberg, ordförande i Distriktsläkarföreningen, DLF, ställer sig frågande till den siffra som presenteras i rapporten.  - Visst, räknar man huvuden kommer man upp i cirka 5 000 allmänläkare. Men sysselsättningsgraden för allmänläkare är runt 86procent. Och även det blir en ointressant siffra om flera av dessa läkare jobbar administrativt eller som chefer. Vi har definitivt inte 5 000 kliniskt heltidsarbetande distriktsläkare, säger Benny Ståhlberg.

Han menar att rapporten på så vis har både rätt och fel i sin sifferexercis, men att uppgifterna avviker starkt från de politiska mål som såväl Läkarförbundet som DLF antagit om 6 000 heltidsarbetande allmänläkare i Sverige, eller en allmän­läkare per 1 500 invånare.

- Och ser man på det ur detta perspektiv så är inte dagens brist 400 allmänläkare. Snarare 2000-3000. Ska man ha 6 000 heltidsarbetande distriktsläkare krävs det uppemot 7 000 specialister, med tanke på sysselsättningsgraden, säger han.

"Beräkningarna är korrekta"  Läkarförbundets ordförande, Eva Nilsson Bågenholm, försvarar dock siffrorna i rapporten.  - Rapportens siffror stämmer och beräkningarna är korrekta, att det finns runt 5 000 allmänläkare är sant. När vi talar om att det saknas 400 allmänläkare ska det ställas i relation till de delmål som ställts upp inom den nationella handlingsplanen. Vi tycker att vi i rapporten slår larm om att det finns alldeles för få allmänläkare, säger Eva Nilsson Bågenholm.

Om rapporten ska fungera som en larmsignal, varför då använda sig av siffran 5 000, när den inte överensstämmer med siffran på knappt 4 000 heltidsläkare som Sfam och DLF tagit fram?    - Rapporten är korrekt. Det är en statistisk redovisning och ingen politisk rapport. Tolkningar och beräkningar av statistiken gör vi senare, säger Eva Nilsson Bågenholm.

Men Eva Jaktlund är inte nöjd med förklaringen från Läkarförbundets ordförande.  - Jag tycker inte att man uttryckt detta på ett klart sätt i rapporten. Man skriver att det i dag saknas 400 allmänläkare. Det är fel, det saknas långt fler, säger hon.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev