Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Ledarskap

Hot om vite effektivt sätt att minska beläggningen

Publicerad: 10 mars 2003, 12:29

Förbud och hot om böter har visat sig vara ett effektivt sätt för att få sjukhusen att sköta sig bättre. Överbeläggningarna har minskat på en rad sjukhus runt om i landet.


Arbetsmiljöinspektionen i Malmö - dåvarande yrkesinspektionen - blev 1999 först i landet med ett förbud mot överbeläggningar på sjukhus. Med överbeläggningar menades krav på minst 80 centimeter fritt utrymme runt alla vårdplatser.  Till förbudet kopplades ett hot om vite, ett slags böter, om inte det berörda sjukhuset respekterade förbudet.  Därefter har ytterligare tre arbetsmiljöinspektioner, Göteborg, Falun och Härnösand, infört förbud mot överbeläggningar vid vissa kliniker eller sjukhus. Även där har situationen förbättrats.  - Sängar står fortfarande felplacerade, men det finns en ökad aktsamhet för att hitta vårdplatser så effekten av förbudet är tydlig, säger Efva Åström, arbetsmiljöinspektör vid arbetsmiljöinspektionen i Härnösand.  Där gäller förbudet alla sjukhus i distriktet och ett 20-tal vitesförelägganden har gjorts sedan förbudet infördes. Landstinget Västernorrland har dock överklagat beslutet om förbud till regeringen, så än har inga viten utdömts.  Problem på ortopedkliniken  När arbetsmiljöinspektionen i Malmö införde ett förbud mot överbeläggningar överklagades det till en början av Region Skåne. Regeringen fastslog dock i december 2001 att arbetsmiljöinspektionen har rätt att kräva minst 80 centimeter fritt utrymme runt alla vårdplatser. Allt för att personalen inte ska utsättas för en orimlig arbetsmiljö. Sedan dess har nästan inga överträdelser av förbudet skett.  Som en följd av beslutet har sammanlagt tolv viten à 30000 kronor dömts att utbetalas. Förbud och hot om vitesföreläggande har visat sig vara en mycket effektiv metod för att motverka överbeläggningar.  - Numera har vi väldigt få felplacerade sängar på fyra av de fem sjukhus där förbudet gäller, så förbudet har påverkat överbeläggningarna i en positiv riktning, säger Christina Cederskär, distriktsjurist på arbetsmiljöinspektionen i Malmö.  Undantaget är Universitetssjukhuset Mas, som framför allt har problem på ortopedkliniken. Därifrån kommer det rapporter från personalen nästan dagligen om brist på vårdplatser.  - Vi har för få vårdplatser, vilket delvis beror på att vi har ett allt större antal patienter som är medicinskt färdigbehandlade, men som väntar på plats inom kommunal omsorg, säger Karin Christensson, sjukhuschef på Universitetssjukhuset Mas.  Viten sista utvägen att ta till  Trots att förbud varit en effektiv metod för att komma till rätta med överbeläggningar vid andra sjukhus, är Karin Christensson tveksam till att det är en bra metod.  - Det läggs ned ett oändligt arbete på att lösa problemet med överbeläggningar och hotet om vitesföreläggande sätter ytterligare press. Men det löser inte frågan om bristen på vårdplatser, säger hon.  Problemet med överbeläggningar uppmärksammas också från centralt håll. Under tre veckor i mars kommer Arbetsmiljöverket tillsammans med sex av de tio arbetsmiljöinspektionerna att undersöka arbetsmiljön inom sjukvården. Då kommer de särskilt att titta på överbeläggningar och felplacerade sängar.  Målsättningen är att få sjukhusen att planera så att arbetsmiljön värderas som lika viktig som verksamhetsmålen, berättar Catarina Edgar, pressekreterare vid Arbetsmiljöverket.  - Viten är det sista vi tar till, säger hon.  Parallellt med inspektionerna kommer en dialog att föras med ansvariga politiker i landstingen.  - Vi vill få dem att inse att det är värt att investera i förebyggande arbetsmiljöåtgärder för att förebygga långtidssjukskrivningar, säger Catarina Edgar.

Jessica Nordin

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev