Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Ledarskap

Information om vaccin dilemma för läkare

Publicerad: 30 november 2007, 08:23

RIKSSTÄMMAN FREDAG I dag finns en osäkerhet bland läkare huruvida det är rätt att informera om vacciner som inte är subventionerade. Läkarna måste få bättre stöd från myndigheterna för att hantera frågan. Det framkom på gårdagens debatt om tillgången till information om vacciner.


Läkare är skyldiga att informera om vacciner som ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet. Men i dag finns allt fler vacciner på marknaden som inte ingår i programmet och som läkare kan det vara svårt att veta huruvida det är rätt att informera föräldrar om dessa vacciner.

Det framhöll Hans Rosling, professor i internationell hälsa vid Karolinska institutet som deltog i en debatt som Läkemedelsindustriföreningen ordnade på riksstämman i går, onsdag, för att diskutera tillgången till information om vacciner.

– Läkarna har rätt att ställa krav på att få handledning från myndigheter kring vilken information de ska ge. Men i dag vågar varken Socialstyrelsen eller Läkemedelsverket gå ut med rekommendationer kring detta.

Hans Rosling berättade att hans eget engagemang i frågan väcktes när hans ovaccinerade barnbarn insjuknade i en pneumokockinfektion.

– Det gjorde att jag frågade mig hur jag som läkare och professor hade kunnat missa att det finns ett vaccin att ta mot pneumokocker. Den bästa informationen fick jag sedan från en patientorganisation, vilket är ett bevis på att vi träder in i en ny värld när det gäller de här frågorna, säger Hans Rosling.

Patientorganisationerna och information på internet gör att patienterna i dag har helt andra möjligheter att själva hålla sig informerade om nya vacciner än tidigare, vilket Hans Rosling menar att sjukvården skulle kunna ta till vara på ett bättre sätt än i dag.

– Jag har förståelse för att läkarna inte alltid har tid att informera, men mycket av informationen kan skötas på nätet, all information behöver inte skötas på de redan pressade klinikerna, säger Hans Rosling.

Ett annat diskussionsämne var i vilken utsträckning läkaren ska agera som en tjänsteman och följa statliga beslut och i vilka situationer läkaren ska göra egna överväganden.

Thomas Flodins, ordförande i Läkarförbundets etik- och ansvarsråd, råd till läkarna var att luta sig mot förbundets etiska riktlinjer för att besluta om hur man ska hantera informationsproblematiken.

– I situationer där det finns ett dilemma mellan lagen och etiken ska läkaren enligt våra etiska regler alltid följa etiken. Jag tror även att det är viktigt att hela tiden diskutera de här frågorna med sina kollegor, säger han.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev

Se fler branschtitlar från Bonnier News