Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Ledarskap

Internationellt forum ett av de två infriade löftena

Publicerad: 21 september 2004, 13:13

Av de tio reformer Lars Engqvist utlovade är bara två avklarade när han nu lämnar sin post. Men flera av reformerna är på väg att förverkligas.


Löfte 1: "Vi ska garantera patienter rätt vård i rätt tid.  Resultat: Den nationella sjukvårdsupplysningen håller på att byggas upp, 80 procent av patienterna får träffa en doktor inom målet sju dagar, patienter med vissa åkommor kan få vänta år på behandling.  Kommentar: - Är det något Lars Engqvist har misslyckats med så är det att kapa vårdköerna, säger Henrik Hammar (m), regionråd i Skåne och vice ordförande i Landstingsförbundet.  Löfte 2. "Vi ska införa en nationell vårdgaranti."  Resultat: I höstbudgeten har s, v och mp enats om att en nationell vårdgaranti som garanterar behandling inom 90 dagar ska införas i november 2005.  Löfte 3: "Vi ska öppna för en gränsöverskridande vård".  Lars Engqvist retade gallfeber på ett och annat landstingsråd när han började prata om en europeisk vårdgaranti, när de lokala politikerna hade fullt upp med att hantera operationsköerna på det egna sjukhuset.  Resultat: Hittills har den svenska staten snarast bekämpat en EU-vårdgaranti, men regeringsrätten har slagit fast att svenska patienter har rätt att få vård betald i andra EU-länder.  Löfte 4: "Vi ska förnya sjukvårdens organisation." Under denna punkt lovade Lars Engqvist bland annat att bjuda in de fackliga organisationerna och arbetsgivarna till en dialog om vad som krävs för att göra vårdyrkena mer attraktiva, ta bättre vara på personalens kompetens och öka deras inflytande.  Resultat: Ingen sådan dialog har skett.  Kommentar: - Ambitionerna är vällovliga och orden vackra. Men jag har i alla fall inte fått någon inbjudan, säger Vårdförbundets ordförande Eva Fernvall.  Löfte 5: "Vi ska utbilda fler till framtidens sjukvård".  Resultat: Antalet platser på sjuksköterskeutbildningen har ökat kraftigt under Lars Engqvists tid som socialminister. Men sedan han utfäste sitt löfte har ökningen nästan helt avstannat.  Löfte 6: "Vi ska förstärka primärvården."  Under denna punkt lovar Lars Engqvist bland annat "att pröva alla vägar" för att hitta nya instrument för att rekrytera fler allmänläkare.  Resultat: Den nationella handlingsplanen och dess fokusering på primärvården och familjeläkaren har kanske varit Lars Engqvist viktigaste insats som socialminister. Men miljardsatsningen på primärvården var beslutad långt före 2002 års nya löften. Det som hänt sedan dess är att Familjemedicinska institutet ifrågasätts av allt fler och att Socialstyrelsen konstaterar att målen om mångfald, fast läkarkontakt och tillräckligt många nya allmänläkare inte uppfylls. Dessutom blev Lars Engqvist kritiserad av de egna s-landstingsråden när han kastade ut en försöksballong om att något landsting borde pröva det nya nationellt reglerade familjeläkarsystemet Protos, vilket Läkarförbundet står bakom.  Löfte 7: "Vi ska utveckla den högspecialiserade vården."  Resultat: En översyn av den högspecialiserade vården har gjorts inom socialdepartementet. Regeringen har ännu inte lagt några förslag.  Löfte 8: "Vi ska se över äldreomsorgen."  Resultat: En utredning har sett över äldreomsorgen. Regeringen har ännu inte lämnat några förslag.  Löfte 9: "Vi ska utveckla samarbetet mellan sjukvården och företagen."  Under denna punkt hävdar Lars Engqvist att när regeringen lagt fram tydliga regler för vårdens ägarformer öppnar detta för konstruktiva diskussioner mellan det offentliga och det privata näringslivet om framtidens samverkan. "Jag är övertygad om att svenska företag kan spela en mycket större roll i vården i framtiden, även på den internationella arenan", skriver Lars Engqvist.  Resultat: Regeringen har lagt ett förslag om att förbjuda landsting att låta vinstsyftande företag driva sjukhus. Förslaget möts av massiv kritik.  Kommentar: - Aldrig tidigare har väl klimatet mellan vårdföretagen och regeringen varit sämre än nu, säger Eva Nilsson Bågenholm, ordförande i Läkarförbundet.  Löfte 10: "Vi ska bilda ett internationellt forum för vård på lika villkor."  Resultat: Genomfört.  Kommentar: - Ett intressant initiativ. Men det har inte satt några som helst avtryck i den västmanländska sjukvården, säger Glenn Andersson (s), landstingsråd i Västmanland.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev