Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Ledarskap

Jönköping riskerar vite om inte läkarbristen avhjälps

Publicerad: 18 augusti 2004, 08:37

Landstinget i Jönköpings län hotas av vite om arbetsmiljön på ett flertal vårdcentraler inte snarast förbättras. Läkarbristen gör nu att Arbetsmiljöverket uppmanar landstinget att begränsa vårdcentralernas uppdrag.


Underbemanningen på vårdcentralerna inom Landstinget i Jönköpings län gör att Arbetsmiljöverket hotar med vite på 300 000 kronor om bristerna inte åtgärdas före den 1 oktober.   - Landstinget måste begränsa   arbetsuppgifterna eller anställa mer personal, det finns inget annat att göra, säger Håkan Rosengren, biträdande tillsynsdirektör på Arbetsmiljöverket i Växjö.   Nya rutiner måste skapas  Landstinget uppmanas att begränsa uppdragen vid de vårdcentraler där läkarbrist råder, skapa rutiner för vart de patienter som på grund av personalbrist inte kan tas emot ska hänvisas, samt följa upp vårdpersonalens arbetssituation.   Men Roger Hammarström, planeringsdirektör vid Landstinget i Jönköpings län, tonar ned problemen.  - Kortsiktigt så har vi alltid haft bekymmer på några vårdcentraler och det kan variera över tiden vilka det är. Men långsiktigt har vi haft en bra utveckling när det gäller våra ST-block, säger han.  Den akuta situation som uppstått på vårdcentralerna är en konsekvens av det hyrläkarstopp som infördes inom landstinget under förra året. Inom vissa delar av landstinget har stoppet tillfälligt hävts över sommaren, men underbemanningen är fortfarande svår.  Exempelvis har Norrahammars vårdcentral, med ett upptagningsområde på 11 000 invånare, under de senaste månaderna endast varit bemannad med 1,25 distriktsläkare. Det är långt ifrån den nationella handlingsplanen för hälso- och sjukvården som förespråkar en familjeläkare per 1 500 invånare.  - Vårdcentralernas uppdrag måste avgränsas. När det finns vårdcentraler som är halvbemannade så kan inte politiker gå ut och säga att primärvården erbjuder alla möjliga tjänster, säger Bengt Hultberg, ordförande för Jönköpings läns läkarförening och distriktsläkare på Norrahammars vårdcentral.

Ska hänvisa till akuten  Roger Hammarström vill emellertid inte begränsa vårdcentralernas uppdrag. Däremot behöver rutinerna tydliggöras för hur patienter ska hänvisas när vårdcentralerna har fullt.  - Vårdcentraler ska ju vara det naturliga stället att vända sig till för sjukvårdskontakt. Men om vårdcentralerna på grund av personalbrist inte klarar av sitt åtagande ska patienterna hänvisas till sjukhusens akutmottagningar, säger han.  Det ser Bengt Hultberg som en tillfällig lösning. Enligt honom måste hela sjukvårdsorganisationen samarbeta för att lösa problemet. Sjukhusen kan inte fortsätta att remittera nya patienter till primärvården, utan måste behålla en del inom slutenvården. Och för att lösa bemanningsproblemet på lång sikt ser Bengt Hultberg privata driftsformer som ett alternativ.  - Den offentliga verksamheten har misslyckats med att rekrytera läkare. På andra ställen i landet där det har varit svårbemannat har man ju ibland lyckats genom att lägga ut vårdcentralerna på entreprenad. Här är man väldigt rädd och försiktig, säger han.

Jessica Nordin

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev