Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Ledarskap

Kritik mot system med prestationslön för läkare

Publicerad: 14 september 2004, 09:24

Lön efter prestation ska ge allmänläkarna i Landstinget Blekinge uppmuntran i väntan på att alla vakanser fyllts. Men systemet väcker kritik.


- Det hade varit mycket bättre om det varit fullt bemannat. Mer pengar ersätter aldrig en bra arbetssituation, säger Per-Ola Olsson, verksamhetschef för Lyckeby Jämjö primärvårdsområde i östra Blekinge.  Systemet med prestationslön ingår som en del av den åtgärdslista på 100 punkter som Landstinget Blekinge satt upp för att åtgärda bristen på allmänläkare, se också bilagan Tema allmänmedicin som medföljde Dagens Medicin nr 37/04.  - Det är något av ett signalsystem för att man ändå vill uppmuntra, säger Gerd Fridh, förvaltningschef för primärvården i Landstinget Blekinge.  Prestationslönen är ett tillägg som varje verksamhetschef för de olika vårdcentralerna får fördela på de olika läkarna, se faktaruta.  Grundtanken är att ju fler läkarvakanser det finns inom ett primärvårdsområde, desto större summa blir det i prestationslön.  Pengarna lämnas i en klumpsumma till verksamhetscheferna, som sedan fördelar dem på läkarna.  Det låter som en grannlaga uppgift?

- Men det är ett ansvar som verksamhetschefen har, även i den normala lönesättningen, säger Gerd Fridh.  Tycker du att det här är ett bra sätt att mäta prestation?

- Nej! Det är ett alldeles för grovt instrument. Det här är en av alla nödlösningar vi har.  Arbetet bedrivs i team  Att systemet med prestationslön är alldeles för grovt håller verksamhetschef Per-Ola Olsson med om.  - Det är ju ingen självpåtagen arbetssituation, säger han.  Dessutom påpekar Per-Ola Olsson att arbetet på en vårdcentral bedrivs i team. Om en erfaren och duktig sjuksköterska arbetar tillsammans med en läkare och de hinner med många patienter - är det då läkarens eller sjuksköterskans prestation som ska belönas?  Hur mycket pengar som varje läkare får beror på hur många vakanser som finns i primärvårdsområdet. I Lyckeby Jämjö primärvårdsområde hade Per-Ola Olsson 30 000 kronor före skatt att fördela på läkarna i maj. För de som arbetade heltid blev lönetillägget 4 500 kronor.  Vårdförbundet i Blekinge är kritiskt till prestationslönesystemet, eftersom det bara är läkarna som får ta del av extrapengarna.  - Brist på en yrkeskategori påverkar alla yrkeskategorier, säger Annika Wåhlin, ordförande i Vårdförbundet avdelning Blekinge.  I stället för att lägga pengar på prestationslön, tycker hon att tvärprofessionella team vore en bättre lösning för att tackla läkarbristen.  - Många gånger tror jag att man jobbar i gamla banor, säger hon.  Christer Olofsson, ordförande i Blekinge distriktsläkarförening och läkare på Kallinge vårdcentral, hävdar å sin sida att systemet överlag tagits emot positivt bland allmänläkarna på vårdcentralerna.  - Men jag tror inte att folk har tjänat så mycket på det, säger han.  Christer Olofsson tycker att systemet är ett bra sätt att uppmuntra underbemannade vårdcentraler.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev