Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Ledarskap

Lägre pension för läkare som även är professorer

Publicerad: 22 mars 2005, 13:23

Läkare som är anställda av både landsting och universitet förlorar tusentals kronor i pension då landstingen inte betalar pensionsavgift. Vid Karolinska institutet rasar läkarna.


Läkare med kombinationstjänster, det vill säga läkare som även är anställda som professorer eller universitetslektorer, får lön från två håll - universitetet och landstinget. Men trots att landstingen betalar delar av lönen har tidigare staten finansierat pensionsavgifterna även för landstingslönen.  Tanken var att landstingen skulle ta över det ansvaret, men när ingen överenskommelse kunde slutas med Landstingsförbundet förlängde inte regeringen förordningen 2002. Och sedan 2003 får läkare med kombinationstjänster ingen pension för lönen från landstinget. Eftersom ålderspensionen beräknas på de fem sista åren före avgångsåret är det först nu som det börjar få märkbara effekter på läkarnas pensioner. Och ju längre tid det går innan en uppgörelse nås desto lägre pension riskerar läkarna att få.

Förberett sig på lägre inkomst  Sven Britton är en av dem som är orolig för sin pension. Han har en kombinationstjänst som överläkare vid Karolinska universitetssjukhuset i Solna samt som professor i infektionssjukdomar vid Karolinska institutet, KI. Den 1 juni går han i pension och får då 24 000 kronor i månaden.

- Det var en riktig kalldusch. Jag hade räknat med minst 30 000 kronor. Jag har visserligen förberett mig på lägre inkomst och dragit ned på utgifter, men det här är betydligt mindre än vad jag har räknat med, säger han.

Vid Karolinska institutet är känslorna upprörda. Jan Palmblad, professor i medicin vid KI, har tillsammans med kollegor försökt uppmärksamma berörda läkare i landet på problemet. Han uppskattar att det rör sig om mellan 600 och 800 läkare och att många inte är medvetna om det.

- Vreden bland alla som plötsligt har fått det klart för sig är ganska stor. Det är en ganska massiv rörelse över hela landet för att ta reda på vad det är som händer, säger han.

Finansieringen diskuteras  Förhandlingsparter i frågan är Arbetsgivarverket, som representerar universiteten, och Sveriges Kommuner och Landsting. Båda parter är ense om att frågan snart måste lösas, men det är finansieringen som diskuteras.

Problemet är att för den del av lönen som understiger 25 000 kronor är pensionsavgiften lägre än för resten av lönen. I dag är det universiteten som får fördelen att betala denna lägre avgift. Sveriges Kommuner och Landsting vill att arbetsgivarna ska ses som jämbördiga så att kostnaderna för både högre och lägre pensionsavgifter delas av parterna.

- Vi tycker det är det enda rimliga, men det skulle innebära en något högre kostnad för universiteten, säger Agneta Åhlin, förhandlingsledare vid Sveriges Kommuner och Landsting.

Och det är oklart om universiteten är villiga att gå med på den uppgörelsen. Enligt Margareta Sjöberg, förhandlingsdirektör på Arbetsgivarverket, måste det först och främst bli klart att landstingen verkligen är beredda att finansiera sin del av pensionsavgifterna. Sedan måste universiteten och landstingen lokalt besluta vilka avtal som ska gälla.

Men även om en överenskommelse nås så återstår frågan hur man ska göra med läkare som redan har gått i pension. För ännu har inga lösningar med retroaktiva pensionsersättningar diskuterats.

Jessica Nordin

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev