Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Ledarskap

Läkare oense om villkor för tvångsvård

Publicerad: 29 november 2012, 08:26

Kerstin Lindell hänvisar till FN:s konvention om mänskliga rättigheter i remissvaret som säger nej till utökad tvångsvård.

Foto: Foto: Emil Malmborg/Bildbyrån

Förslaget om sänkta krav för psykiatrisk tvångsvård delar läkarkåren. Positivt, tycker Läkarförbundet. Integritetskränkande, ­tycker Svenska psykiatriska föreningen.


Regeringens psykiatrilagsutredare Jerry Eriksson presenterade sitt förslag i april i år. I det ska all lagstiftning om psykiatrisk tvångsvård samlas i en lag. Förslaget innebär flera förändringar mot dagens system, se sammanfattande artikel.

När remissvaren på utredningen nu kommit in står det klart att en del av ändringarna får stark kritik från delar av läkarkåren. Bland de starkaste kritikerna finns Svenska psykiatriska föreningen, SPF.

– Vi ställer oss tveksamma till att sänka ribban för tvångsvård. Det riskerar att leda till integritetsproblem, säger Kerstin Lindell, styrelse­ledamot i SPF och chefläkare för psykiatrin i Region Skåne.

Hon har ansvarat för remissvaret från SPF. Psykiatrerna i föreningen är kritiska till att det för tvångsvård ska räcka med ett ”påtagligt behov av psykiatrisk tvångsvård”. I dag krävs det ett ”oundgängligt behov av psykiatrisk tvångsvård”. I remissvaret skriver föreningen att det innebär en vidgning av kriterierna för tvångsvård som går emot intentionerna i FN:s konvention om mänskliga rättigheter.

– Risken är att vi kommer att tvångsvårda personer trots att tvångsvård inte är den bästa lösningen för dem, säger Kerstin Lindell.

Här går SPF helt på tvären med Läkarförbundet. I sitt remissyttrande skriver Läkarförbundet att förändringen från ”oundgängligt behov” till ”påtagligt behov” är positiv.

– Det innebär en uppenbar sänkning av ribban. Fördelen med det är att man kan ta in patienten i ett tidigare skede och ge den vård de behöver om det finns ett tydligt behov, säger Tomas Hedmark, jurist på Läkarförbundet och den som skrivit förbundets remissyttrande.
Han tror att det går att undvika risken att tvångsvårda i onödan.

– Vi förutsätter att man följer upp det här för att se att det inte leder till att man tar in personer för tvångsvård på ett lättvindigt sätt, säger ­Tomas Hedmark.

Men denna bild köper inte patientorganisationen Riksförbundet för social och mental hälsa, RSMH. De ställer sig på samma sida som ­psykiatrerna i SPF och tycker att det är fel att sänka kriterierna för tvångsvård.

– Oundgängligt behov är ett mycket starkare begrepp. Om begreppet påtagligt behov införs skulle det innebära att många fler kommer att tvångsomhändertas. Det blir en risk för godtycke från läkarna och en rättsosäkerhet för patienterna med ett så otydligt begrepp, säger Jimmie Trevett, förbundsordförande i RSMH.

Han håller med Läkarförbundet om att patienter med psykisk sjukdom behöver fångas upp tidigare. Men har en helt annan lösning än att sänka ribban för tvångsvård.

– Vi vill att man ska titta på hela vårdkedjan och erbjuda bättre hjälp i öppenvården för att undvika situationer där tvång blir aktuellt, säger Jimmie Trevett.

Relaterat material

Utredaren föreslår sänkta krav för att tvångsvårda psykiskt sjuka

Förening kräver riktlinjer för psykiatrisk vård i fängelserna

SAMUEL ÅSGÅRD

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev