Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Ledarskap

Läkare sjukskriver trots tvivel om nyttan för patienten

Publicerad: 24 januari 2008, 14:26

I 85 procent av fallen sjukskriver distriktsläkarna mot bättre vetande. Det vill säga trots att de anser att sjukskrivning inte gynnar patienten – eller till och med är skadligt.


Lars Englund, forskare vid Uppsala universitets Centrum för klinisk forskning i Dalarna samt chefläkare vid Vägverket, har studerat distriktsläkarnas sjukskrivningspraxis över tid genom att låta ett 50-tal distriktsläkare besvara en enkät åren 1996, 2001 och 2007.

Under samma två veckor på våren registrerades alla konsultationer där läkarna hade övervägt sjukskrivning – 300, 371 respektive 335 konsultationer för respektive mätperiod.

Det visade sig bland annat att de gånger läkarna själva tyckte att sjukskrivning var en dålig idé, nekade de patienten ett sjukintyg i endast 17 procent av fallen år 2007. I resterande fall, 83 procent, sjukskrev alltså läkaren mot bättre vetande.

– Distriktsläkaren är med i systemet just för att kunna säga nej, han eller hon ska fungera som en grindvakt. Men den rollen lever doktorn inte upp till, säger Lars Englund.

Men han ser ändå ljust på resultatet.

– 83 procent är en häpnadsväckande siffra, det kan jag hålla med om. Men för bara några år sedan, år 2001, var motsvarande siffra 93 procent, så det går åt rätt håll i alla fall.

Att långa sjukskrivningar kan bidra till utslagning i stället för en väg tillbaka till bättre hälsa och arbetslivet är en uppfattning som vunnit allt större gehör de senaste åren.

Men den diskussionen verkar inte ha påverkat läkarnas sjukskrivningsrutiner i någon nämnvärd utsträckning, av resultaten i Lars Englunds studie att döma.

Bara i knappt vart tionde fall av de konsultationer som rörde sjukskrivning, ledde läkarbesöket inte till sjukskrivning. Och andelen läkare som åtminstone ibland väljer att inte sjukskriva har knappt förändrats alls sedan mitten av 1990-talet, berättar Lars Englund. Vid alla tre tillfällen var det bara omkring en femtedel av läkarna som någon gång under de två veckorna hade valt det alternativet.

Och i mer än vart tredje fall uppgav läkarna att de inte skulle ha tagit upp frågan om sjukskrivning om patienten inte hade begärt det och till och med att en sjukskrivning kunde vara skadlig.

– Våren 2007 hade Socialstyrelsens beslutsstöd för sjukskrivning inte kommit. Det ska implementeras nu i mars. Det skulle vara mycket intressant att se om det kommer att påverka sjukskrivningsrutinerna ytterligare, säger Lars Englund.

Den vanligaste diagnosen alla år var värkbesvär även om andelen diagnoser som betecknade psykisk ohälsa ökade under studieperioden.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev