Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Ledarskap

Läkare vill få rätt att titta i donationsregister före döden

Publicerad: 28 maj 2008, 08:35

Ska lagen ändras, så att det blir tillåtet för vårdpersonal att titta i donationsregistret redan innan en person har avlidit? Den frågan tänker Donationsrådet utreda.


I Socialstyrelsens donationsregister har en och en halv miljon svenskar registrerat om de vill donera sina organ och vävnader. Enligt lagen har vårdpersonal bara rätt att söka uppgifter om donationsviljan hos en person när hon eller han har avlidit. Detta sker då via en transplantationskoordinator, se faktaruta.

Men det finns läkare som menar att det vore bra om det fanns möjlighet att se i registret vilken inställning en patient har till organdonation redan innan han eller hon har dött.

Frågan väcktes på det etiksymposium som Donationsrådets etiska kommitté ordnade i oktober. Donationsrådets styrelse tycker att tanken är så intressant att den har beslutat att utreda om detta bör bli tillåtet.

– Vi vet att det här är en kontroversiell fråga. Därför tänker vi ta fram ett ordenligt beslutsunderlag, säger Donationsrådets verksamhetschef Åsa Welin.

”Det finns alltid en gråzon”
En som förespråkar en lagändring är Lars Berggren, överläkare på intensivvårdsavdelningen på Universitetssjukhuset Örebro, ordförande för uppdragsgruppen för organdonation inom Svensk förening för anestesi och intensivvård, samt ledamot i Socialstyrelsens etiska nämnd och i Donationsrådets etiska kommitté.

– Det finns alltid en gråzon i intensivvården, när du som läkare inser att det inte går att rädda livet på patienten. I den fasen skulle det ha viss betydelse att du kan ta reda på patientens inställning till organdonation.

Varför då?

– Jo, i en sådan situation kan du välja mellan två saker. Om patienten har en terminal hjärtsvikt eller lung­svikt kan du säga att detta är meningslös behandling – och avsluta den. Men vet du att patientens önskan är att donera organ, så tycker jag att det är oetiskt att avsluta behandlingen utan att tillgodose patientens önskemål.

Avråder från ändringar i lagen
Men Anders Rydvall, överläkare vid anestesi- och intensivvårdsavdelningen, samt donationsansvarig läkare vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå, avråder starkt från att ändra lagen:

– Det här är ingenting man bör röra i. Det är en trovärdighetsfråga. Det ska inte finnas något som helst tvivel hos allmänheten och de anhöriga om att vården bedrivs fullt ut bara för patientens egen skull. I värsta fall åstadkommer en sådan förändring en tveksamhet hos allmänheten om vad målsättningen med vården egentligen är.

Han menar att förbudet mot att titta i donationsregistret före ett dödsfall inte är något stort problem i praktiken för sjukvården.

– Men att ändra lagen kan bli en jättestor fråga som kommer att oroa många.

Enligt Åsa Welin har ingen ledamot i Donationsrådets styrelse uttalat en åsikt för eller emot en lagändring. Hon bedömer att rådets utredning kan komma igång i höst.

Några av de saker som ska undersökas är:

■ Vad talar för att det ska bli tillåtet att titta i donationsregistret före döden och vad talar emot?

■ Hur skulle förändringen kunna gå till?

■ Ska en särskild tidpunkt preciseras när vårdpersonalen får titta i donationsregistret? Eller ska det vara öppet hela tiden?

■ Vad säger vårdens personal om en sådan förändring?

■ Vad säger allmänheten?

– Det är väldigt viktigt att vi tänker på vad människor som redan är registrerade skulle tycka om att det blir möjligt att gå in i registret redan före döden, säger Åsa Welin.

Endast några få kan söka i registret

Det är bara transplantations- koordinatorer och vävnadskoordinatorer och ett ­fåtal personer på Rättsmedicinal­verket som har tillgång till Donations­registret.
En anmälan till registret har samma värde som ett ifyllt donationskort eller att ha meddelat sina anhöriga. Det är den avlidnes sista viljeyttring som gäller. Detta innebär att vårdpersonalen måste fråga de anhöriga om en anmäld vilje­yttring till registret har ändrats.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev