Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Ledarskap

Läkarförbundet väljer en tuffare linje i chefsfrågan

Publicerad: 18 januari 2006, 13:13

Striden om hur hårt Läkarförbundet ska driva att läkare ska vara chefer i vården verkar vara avgjord.


- Man kan inte säga att någon vunnit men jag är nöjd, säger förbundets vice ordförande Marie Wedin.

Läkarförbundets ledning har varit splittrad i frågan om hur hårt förbundet ska driva att läkare ska vara chefer i sjukvården, se Dagens Medicin nr 49/05 och 50-52/05.

Marie Wedin, som också är ordförande i Sjukhusläkarföreningen, har företrätt en tuffare linje och tydligt deklarerat att verksamhetschefen bör vara läkare och att sjuksköterskornas frammarsch som chefer delvis beror på att de är mer följsamma mot landstingens ledningar. Sjukhusläkarföreningen har också anklagat Vårdförbundet för att genom sin "omvårdnadsideologi" överta ledarskapet i sjukvården. Läkarförbundets ordförande Eva Nilsson Bågenholm har ifrågasatt Marie Wedins hårda linje och betonat att även andra än läkare kan vara goda chefer.

Ett hett ämne vid styrelsemötet  Chefsfrågan var ett hett ämne vid det möte som förbundets centralstyrelse höll den 7-8 december. Resultatet av mötet redovisades i en ledare i Läkartidningen nr 50-52/05. I ledaren, som undertecknats av hela centralstyrelsen, står bland annat att "Det är obestridligt läkarna som har det medicinska ledningsansvaret vid vårdens enheter. Därav bör följa även ett ansvar för utvecklingen av verksamheten och för prioritering av enhetens resurser, både ekonomiskt och personellt. Det handlar om ett ledningsansvar för klinikens vardag "

Trots den tydliga skrivningen om att läkare bör vara chefer anser inte Eva Nilsson Bågenholm att Marie Wedins linje segrade i centralstyrelsen.

- Jag kan inte se att någon linje vann. Förbundet har inte ändrat ståndpunkt, vårt mål som vi formulerade för tre år sedan är att chef- och ledarskapet i hälso- och sjukvården ska innehas av läkare. Däremot har vi lite olika uppfattningar om hur vi når målet. Det jag vänder mig emot är att Sjukhusläkarföreningen anklagat Vårdförbundet för att färre läkare är chefer. Det är fel, säger Eva Nilsson Bågenholm.

Har du ändrat ståndpunkt under debatten?

- Man ändrar alltid sin ståndpunkt, annars kan man inte verka i en facklig organisation. Det viktiga är att alla är eniga om målet, sen kan man diskutera vägen dit.

Kommer du att driva chefsfrågan hårdare?

- Jag informerade Vårdförbundets nya presidium om vår linje i oktober. Man kan alltid driva frågor mer eller mindre hårt men detta blir en viktig fråga under våren.  

Marie Wedin vill inte utnämna sig som segrare men säger sig vara nöjd med resultatet av chefsdebatten. Vid centralstyrelsens möte delade hon ut kopior på ett utdrag ur förbundets verksamhetsplan för 2005 som slagits fast av fullmäktige. Där är ett mål att: "Läkarförbundet arbetar för att chef- och ledarskapet i hälso- och sjukvård innehas av läkare".

- Det var ingen som hade något att invända mot det och vi kom överens om att vara tydliga med målet. Den debatt som startats av Sjukhusläkarföreningen har varit bra eftersom den tydliggjort förbundets politik och gjort den känd för fler, säger Marie Wedin.

Hur har Eva Nilsson Bågenholms position som ordförande påverkats av chefsdebatten?

- Hon har fått möjlighet att presentera förbundets gemensamma syn på ledarskapet i vården. Det är alltid nyttigt för en ordförande att få tala klarspråk.

Eva Nilsson Bågenholm säger sig inte kunna bedöma hur hennes position påverkats av debatten om chefskapet i vården.

- Det får vi se. Jag värderas vartannat år i samband med att Läkarförbundets fullmäktige väljer ordförande, säger hon.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev