Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Ledarskap

Landsting förlorade miljoner i börsraset

Publicerad: 3 juni 2002, 09:17

De aktier som landstingen i Östergötland och Jönköping äger, förlorade i fjol närmare 100 miljoner kronor i värde. Börsraset gör att personalens framtida pensionskapital blivit avsevärt mindre.


Det är framför allt landsting med stora finansiella tillgångar som har pengar att avsätta till aktieköp som drabbats av nedgången på börsen. De aktier som Landstinget i Jönköpings län satsat på tappade förra året 50 miljoner kronor i värde. För Landstinget i Östergötland var värdeminskningen 45 miljoner kronor.  Landstingsförbundets chefsekonom, Stefan Ackerby, menar att det är självklart att de landsting som har pengar ska satsa en del av dem i aktier för att få en högre avkastning.  - Att enbart köpa obligationer och säkra papper vore inte rationellt, säger han.  Varje landsting beslutar om vilka regler som gäller för hur tillgångarna får placeras.   Landstinget i Jönköpings län har avsatt pengar till aktieköp sedan 1996.   - Börsen har historiskt alltid haft en bättre utveckling när det gäller avkastning. Vi ansåg därför att det fanns skäl att avsätta pengar till aktiemarknaden, säger Stefan Schoultz, ekonomidirektör i Landstinget i Jönköpings län.  Väntar på en ny kursuppgång  Tre externa kapitalförvaltare sköter placeringen åt landstinget. Av 1,3 miljarder kronor i likvida medel är 1 miljard kronor investerade i aktier och räntebärande papper. Av dessa pengar får högst 40 procent placeras i aktier enligt de placeringsregler som landstingsfullmäktige i Landstinget i Jönköpings län beslutat om. Resterande 60 procent placeras på penningmarknaden.  Någon risk att landstingens framtida pensionspengar äts upp av raset på aktiemarknaden, anses inte finnas. Varken Landstinget i Jönköpings län eller Landstinget i Östergötland har sålt av sina aktier utan väntar sig att värdet på aktierna ska stiga så småningom.  Stefan Schoultz anser inte att man bör dra för negativa växlar på värdeförlusten och pekar på att landstingets aktieportfölj hade en kraftig värdestegring fram till år 2000.   Har hög avkastning i genomsnitt  - Trots att aktierna rasat i värde visade en genomgång förra året att vi i genomsnitt har haft en avkastning på 20 procent per år på kapitalet, säger Stefan Schoultz.  - Sedan 1968 har börsen kraschat åtta gånger, det vill säga fallit mer än 25 procent. Men den har alltid återhämtat sig. Personalen kommer att få sina pensioner.  I Östergötland har landstinget placerat i aktier sedan 1998 och har likvida medel på 2,5 miljarder kronor att placera. Här har man satt gränsen för aktieplaceringar vid maximalt 30 procent. Under förra året uppnådde man dock inte mer än cirka 22 procent.   - Det här är pengar som så småningom ska gå till pensioner och fram till dess måste de placeras för att växa, säger Åke Rosander, ekonomidirektör i Landstinget i Östergötland.   Sammanlagt resulterade förra årets placeringar i räntebärande papper och aktier i ett minus på närmare 1 procent av det satsade kapitalet, varav aktiesatsningarna stod för en värdeminskning på 45 miljoner kronor. Vid 2001 års utgång var marknadsvärdet på landstingets aktier 580 miljoner kronor.  Sprider innehav på många poster  I Östergötland får landstinget äga högst 10 procent av aktierna i ett enskilt bolag. För att minska riskerna har landstinget spridit sitt ägande på många små poster.   Både i Östergötland och i Jönköpings län har landstingen restriktioner när det gäller inom vilka områden man köper aktier.  - Vi undviker i princip aktier i företag som sysslar med alkohol och tobak, säger Åke Rosander.  Liknande bestämmelser gäller också för aktieköp i Jönköpings läns landsting.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev