torsdag30 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Ledarskap

Landstingens utgifter för en nationell plattform klarnar

Publicerad: 26 september 2006, 13:40

Landstingen får skjuta till 370 miljoner kronor för att utveckla och ta i drift en gemensam IT-infrastrukturplattform, framgår av ett beslut i Landstingsförbundet.


Landstingsförbundets styrelse sammanträdde i fredags, den 22 september, och tog då beslut kring förverkligandet av den nationella IT-strategin. I beslutet rekommenderas landstingen att säga ja till en handlingsplan för nationell samordning som landstingsdirektörsgruppen har utarbetat i samarbete med landstingens IT-chefer.

I handlingsplanen beskrivs bland annat hur arbetet med att utveckla en gemensam plattform för IT-infrastruktur ska gå till. Tanken är att arbetet ska starta i början av 2007.   - För att den nationella IT-strategin ska kunna bli verklighet krävs en gemensam IT-plattform, bland annat för säker kommunikation av integritetskänsliga uppgifter, säger Håkan Sörman, vd för Sveriges Kommuner och Landsting.

De gemensamma kostnaderna för plattformen beräknas till 110 miljoner kronor för 2007, 140 miljoner 2008 och 120 miljoner 2009, alltså 370 miljoner kronor för treårsperioden.

I beräkningarna ingår inte landstingens egna kostnader för att anpassa de lokala systemen till den nationella plattformen. I tabellen ovan ingår, förutom pengar till plattformen, även kostnader för bland annat Carelink och kvalitetsregister. Därför landar totalsumman för 2007 på 216 miljoner kronor.

Som ett led i att förverkliga IT-strategin får landstingen också kostnader för den gemensamma vårdportalen "Vården på webben", och tjänsten "Vårdråd på telefon".

- Men det blir inte bara utgifter, eftersom en samordning av IT-insatserna också innebär minskade kostnader för landstingen. Men vi ska ta upp förhandlingar med staten och diskutera om inte huvudmännen bör kompenseras för vissa utvecklingsinsatser, säger Håkan Sörman.

Vid Landstingsförbundets styrelsesammanträde beslutades också att arbetet med att inrätta en beställarorganisation för IT i vård och omsorg ska fortsätta. Organisationen ska bestå av en beredningsgrupp, samt ett mindre beställarkansli.

- Troligtvis blir det några landstingsdirektörer samt representanter för Sveriges Kommuner och Landsting och kommunerna som kommer att ingå i beredningsgruppen, förklarar Håkan Sörman.  Han hoppas att gruppen ganska omgående ska kunna starta arbetet att samordna och upphandla nationella IT-tjänster.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev