Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Torsdag29.10.2020

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Ledarskap

Landstingsförbundet öppnar för fler regioner

Publicerad: 20 April 2004, 12:31

Dagens många små län och landsting kan behöva ersättas av färre och större regioner. Det hävdar Landstingsförbundet och öppnar för en helt ny regional indelning av Sverige.


I sitt remissvar till den statliga Ansvarskommittén påpekar Landstingsförbundet och Kommunförbundet att Sverige är "för stort och för olikartat" för att de politiska besluten bara ska fattas hos stat och kommuner. En regional dimension krävs också.  Men det innebär inte att förbunden därmed kräver att dagens landstingssystem ska behållas intakt. Tvärtom öppnar de för stora förändringar i det framtida offentliga Sverige.  Västra Götalandsregionen och Region Skåne har i en försöksverksamhet till år 2006 fått ta över det regionala utvecklingsansvar som tidigare låg hos länsstyrelsen. På andra håll i landet har indirekt valda samverkansorgan fått möjlighet att ta över sådant regionalt utvecklingsansvar.  Nuvarande indelning bör ses över  Men Landstingsförbundet och Kommunförbundet ser sådana indirekt valda samverkansorgan som en tillfällig övergångslösning.  I förlängningen krävs i stället direktvalda regionala församlingar med egen beskattningsrätt och som får ta över alla de frågor som kräver en regions storlek.  I det sammanhanget anser förbunden att Ansvarskommittén bör "se över den nuvarande regionala indelningen".  Motivet är att "många av de frågor som ingår eller kan ingå i det regionala ansvaret med fördel hanteras i större, och geografiskt annorlunda, enheter än de flesta av dagens län".  Innebär det att Landstingsförbundet och Kommunförbundet vill att dagens många små län och landsting ska ersättas av färre och större regioner?  - Vi uttalar oss för att en sådan fråga också bör prövas. Det är ingen tvekan om att man måste kunna pröva en ny typ av regionindelning, om man samtidigt vill ha direktvalda regioner med beskattningsrätt, säger Landstingsförbundets ordförande Lars Isaksson (s).  Geografin inte avgörande  Vikande befolkningsunderlag i glesbygden och allt dyrare medicinska behandlingsmetoder är två skäl som brukar anföras för att dagens landsting är för små för att bära sig på egen hand.  - Många av dagens län och landsting är för små för att hantera de regionala uppgifter vi ser framför oss, säger Åsa Ehinger Berling, projektledare på Landstingsförbundets enhet för tillväxt och regional utveckling.  En ny regional indelning behöver inte innebära att länen och landstingen slås ihop efter dagens geografiska indelning.   I stället vill förbunden att en sådan indelning ska ske efter "funktionella samband". Det vill säga efter naturliga arbetsmarknadsregioner, efter infrastrukturstråk eller efter de krav som hälso- och sjukvården ställer.  SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering, skriver i sitt remissyttrande att ett fåtal sjukvårdsregioner med direkt ansvar för den dagliga driften av sjukvården - kopplat till övergripande statlig tillsyn - "synes vara en organisation som skulle kunna bidra till en optimal sjukvård".

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev