Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Fredag16.04.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Ledarskap

Långtidssjuka ökar kraftigt på sjukhusen i Region Skåne

Publicerad: 15 April 2002, 12:10

Förra året ökade sjukskrivningsperioder längre än sex månader med i genomsnitt 31,6 procent i Region Skåne. Antalet långtidssjukskrivna i vården uppskattas vara omkring 1 000 personer.


För att försöka bromsa den alarmerande utvecklingen har ledningen för Region Skåne givit externa rehabiliteringsexperter i uppdrag att identifiera, sortera, analysera och föreslå åtgärder i samtliga fall av långtidssjukskrivningar bland anställda på de skånska sjukhusen.  I ett längre perspektiv ska den långa sjukfrånvaron förebyggas mera aktivt genom att företagshälsovården förstärks med särskild kompetens.  Ännu är inte sjukfrånvarostatistiken lika hög som den var i slutet av 1980-talet, då antalet frånvarodagar per medarbetare och år på sina håll uppgick till 40. Det oroväckande i dag är den kraftiga ökningen av sjukskrivningsperioder längre än sex månader.  Antalet långtidssjukskrivna i regionen motsvarar nu hela bemanningen på de tre minsta av Skånes tio sjukhus.  Högsta sjukfrånvaron i Malmö   Den högsta sjukfrånvaron totalt sett har Universitetssjukhuset Mas med 31,4 kalenderdagar per medarbetare och år. Därefter kommer Landskrona med 30, Kristianstad 29,8, Hässleholm 29, Ystad 27,6, Universitetssjukhuset i Lund 26,4, Trelleborg 25,8, Ängelholm 24,4, Helsingborg 23 och Simrishamn 18,6.  Det är sjukskrivningsperioder längre än sex månader som står för merparten av frånvaron. Universitetssjukhuset Mas har flest långa sjukskrivningar, tätt följt av Hässleholm och Kristianstad och därefter Ystad, Landskrona, Lund, Trelleborg, Ängelholm och Helsingborg. Sist på listan, med den lägsta långtidssjukfrånvaron, kommer Simrishamn.  Kortare frånvaro har minskat  På Simrishamns sjukhus, som drivs av privata Närsjukvården Österlen, har sjukfrånvaron - både den långa och den korta - bland personalen minskat rejält från 2000 till 2001. På alla andra skånska sjukhus är ökningen av den långa sjukfrånvaron kraftig. Kortare frånvaro minskar eller ligger kvar på i stort sett samma nivå som under 2000.  Region Skåne gör nu extraordinära insatser för att få bukt med den långa sjukfrånvaron.  Ett centralt rehabiliteringsprojekt ska ta hand om de omkring 1000 aktuella fallen, som i dag finns utspridda på de olika sjukvårdsförvaltningarna. Till projektet knyts konsulter med medicinsk samt rehabiliterings- och annan kompetens.  - Projektets uppgift blir att identifiera och analysera rehabiliteringsfallen och att föreslå lämpliga rehabiliteringsinsatser i respektive fall. Projektet ska hjälpa förvaltningarna att organisera arbetet, säger Torgny Levinsson, personaldirektör i Region Skåne.  Ökade krav på försäkringskassan  På central nivå sker också en samordning med försäkringskassan i Skåne.  För det långsiktiga förebyggande arbetet mot den långa sjukfrånvaron kommer Region Skåne att ställa större krav på företagshälsovården. I en pågående upphandling av företagshälsovård har ett antal strategiska tilläggstjänster med rehabiliteringsprofil tillkommit bland kraven som ställs.  Kostnaderna för att få ner sjukfrånvaron bland sjukvårdsanställda är ännu inte beräknade. Inte heller hur mycket som måste självfinansieras.  Torgny Levinsson hoppas på anslag ur det så kallade 11-punktsprogrammet för ökad hälsa i  arbetslivet, som riksdagen har beslutat om. Region Skåne ansöker tillsammans med försäkringskassan i Skåne och Kommunförbundet Skåne om pengar hos näringsdepartementet.

Hasse Karlsson

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev