Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Ledarskap

Ledarskap på schemat i Västerås

Publicerad: 28 februari 2006, 13:32

Alla tycks vara eniga om att utbildning i ledarskap är viktigt. Ändå saknar fortfarande vart tredje sjukhus utbildning på AT-nivå.


Läkarförbundet vill att alla läkare ska få en lämplig ledarskaps- och chefsutbildning. Redan under grundutbildningen anser förbundet att de blivande läkarna ska få en bild av den framtida yrkesrollen, där det inte bara ställs krav på medicinsk kompetens utan också på ledaregenskaper och administrativa och ekonomiska färdigheter.

I handlingsprogrammet Ledarskap i läkares utbildning sägs bland annat att de olika områdena - till exempel självkännedom, insikter i gruppdynamik, administration och ekonomi - ska introduceras på ett tidigt stadium och tränas och fördjupas under kommande stadier i utbildningen, det vill säga under allmäntjänstgöringen och ST-tiden.

De flesta medicinska fakulteter erbjuder i dag någon form av ledarskapsprogram under grundutbildningen, men enligt Medicine studerandes förbund, MSF, är utbildningen bristfällig på de flesta håll.

När det sedan är dags att göra  allmäntjänstgöringen är det bara 45 av totalt 75 AT-sjukhus som erbjuder ledarskapsutbildning. Bland de som har någon form av utbildning varierar omfattningen. Vid en del sjukhus handlar det om ett enstaka seminarium, medan andra sjukhus har en mer omfattande utbildning på uppåt sju dagar.

På vissa håll får AT-läkarna åka iväg på internat, som till exempel i Landstinget  Västmanland. Där handlar det om en veckas internat, som inramas av en föreläsningsdag före internatet och en uppföljningsdag efteråt. Utbildningen sköts av ett externt företag.

- Det här är inte någon chefskurs, utan utbildningen fokuserar på läkarens vardagliga ledarskap på akuten och vårdavdelningarna. I läkarrollen ligger att man ska kunna leda den övriga vårdpersonalen i det medicinska arbetet kring patienten. Detta är inte alltid lätt för en ung och grön AT-läkare, säger AT-studierektor Sören Hilding vid Centrallasarettet i Västerås.

Under utbildningen får deltagarna träna på sitt ledarskap genom olika praktiska övningar. Man får också kunskap om olika ledarskapsteorier, gruppdynamik och kommunikation.

- Vi har valt att satsa på ett internat eftersom det blir mera ostört. Det är också ett sätt för AT-läkarna att lära känna varandra, säger Sören Hilding.

Utbildningen har funnits sedan 2002, och den utformades efter önskemål från de dåvarande AT-läkarna. Utbildningen har dock fått kritik för att vara för allmänt hållen.

- Man vill ha ännu mera fokus på just läkarrollen. Vi har försökt tillgodose önskemålen, men jag vet att en del av kritiken fortfarande finns kvar. Det är svårt att hitta en modell där man på så pass kort tid som sju dagar ska hinna med både konkreta praktiska övningar och samtidigt få en allmän teoretisk bas att stå på, säger Sören Hilding.

Emma Billström, AT-läkare på Centrallasarettet i Västerås, är en av de AT-läkare som nyligen gått utbildningen. Också hon tycker att den kunde ha varit mera inriktad på de praktiska ledarskapssituationer som läkaren ställs inför i traumarummet, på akuten och vid ronden.

- Men för övrigt tycker jag att utbildningen var bra. Det är nyttigt att få lära sig mer om sig själv och hur man reagerar i olika situationer. Det är också intressant att få ta del av olika ledarskapsstilar och hur man kan använda positiv påverkan för att få ett arbetslag att fungera bättre, säger hon.

Att kursen gavs som ett internat uppskattar hon också. Då kan man koncentrera sig på ett annat sätt, menar hon.

- Att ledningen vill satsa på oss AT-läkare på det här sättet känns också värdefullt, konstaterar Emma Billström.

Barbro Falk-Wadman

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev

Se fler branschtitlar från Bonnier News