Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Ledarskap

Magnetkamera visar hjärnfunktioner utan radioaktivitet

Publicerad: 5 november 2003, 14:36

Med så kallad funktionell MR kan olika funktioner knytas till ett visst område i hjärnan. En förhoppning är att magnetkameratekniken kan komma att ersätta nuklearmedicinska metoder som kräver att radioaktiva isotoper injiceras i patienterna.


MR-tekniken är i ständig utveckling. Årets Nobelpris gick till det banbrytande arbete som ledde fram till bildgivande anatomisk MR. Ett hett utvecklingsområde i dag är så kallad funktionell MR, vilket innebär att MR-bilden visar exempelvis de områden i hjärnan som aktiveras när en person lyfter vänster hand eller gör något annat. Tidigare har nuklearmedicinska tekniker, som gammakamera och PET varit allenarådande, medan röntgenteknik och MR varit förstahandsvalet för anatomisk information.  ---------------------------------------------------------------

Aktivering av primära motorkortex. Grönt område visar aktivering av hand- och fingerrörelser i höger hand. Röda områden visar detsamma för vänster hand. Bild: Ola Friman.

 Aktivering av språkcentrum i hjärnan när försökspersonen rimmar på ett givet ord. Bild: Ola Friman.  ---------------------------------------------------------------  Det är uppenbart att MR är ett attraktivt alternativ till de nuklearmedicinska teknikerna. Man slipper en besvärlig och kostsam hantering av de radioaktiva kortlivade produkter som sprutas in i patienten före undersökningen och vars utsända strålning man sedan mäter med utrustningen.  Vid funktionell MR, eller fMRI, behövs inga särskilda investeringar. En standardmaskin får sin nya tillämpning med ny programvara.  Ola Friman, forskare vid institutionen för medicinsk teknik vid Universitetssjukhuset i Linköping, doktorerade tidigare i höstas på en avhandling med titeln "Adaptive analysis of functional MRI data".  I dag har funktionell MR två huvudsakliga områden:  - Grundforskning är ett stort område. Ett exempel är att jämföra hur hjärnan fungerar hos friska och patienter med Alzheimers sjukdom. Ett annat område som vi arbetar med i Linköping är jämförelser mellan teckenspråk och talat språk. En annan upptäckt är att modersmål och ett språk som lärs in senare i livet aktiverar olika delar av hjärnan, säger Ola Friman.  ---------------------------------------------------------------

Det mörka området i hjärnan är en kärlmissbildning som ska tas bort och hjärnaktiviteten (gult och rött) är känselcentrum som aktiveras då (vänster) hand stimuleras med en borste. Bild: Ola Friman.  --------------------------------------------------------------

Ett andra område är planeringen inför en operation i hjärnan.  - Med fMRI kan vi med stor noggrannhet avgöra lokaliseringen av en viss kritisk hjärnfunktion i förhållande till en tumör eller kärlmissbildning. Därmed ökar chansen att patienten får behålla denna funktion efter ingreppet, säger Ola Friman.  Funktionell MR bygger på att detektera blodflöden och koncentrationen av syrgas i blodet, och att dessa får representera hjärnaktivitet. När ett område i hjärnan aktiveras ökar tillflödet av syresatt blod till kapillärerna i detta område. Oxihemoglobin, syresatt hemoglobin, är magnetiskt sett i det närmaste inaktiv. När syret släpps iväg exponeras järnatomen i hemoglobinet och molekylen blir magnetiskt aktiv och stör magnetkamerans fält, vilket fångas upp av utrustningen.  Ett tekniskt problem med fMRI är att de signaler man är intresserad av är tämligen svaga i förhållande till bruset, "skräpinformation".  I sin avhandling har Ola Friman bland annat utvärderat den så kallade kanonkorrelationsteorin, en modell som tidigare framför allt använts inom matematisk och statistisk forskning.

Sten Erik Jensen

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev