Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Ledarskap

Män på närmare tre av fyra chefsposter på storsjukhus

Publicerad: 25 november 2003, 11:37

Kvinnorna är fortfarande klart underrepresenterade på chefsposterna vid landets större sjukhus. På hälften av universitetssjukhusen är bara en av fyra divisions- och verksamhetschefer kvinna.


I våras presenterade Landstingsförbundet siffror som visar att andelen kvinnor på högre chefpositioner har ökat inom landstingssektorn, se Dagens Medicin nr 14/03. Enligt statistiken var 36 procent av samtliga verksamhetschefer, förvaltningschefer och chefläkare kvinnor år 2000. År 2002 hade andelen ökat till 41 procent.  En rundringning som Dagens Medicin har gjort visar emellertid att kvinnorna fortfarande är underrepresenterade på landets universitetssjukhus. Slår man ihop siffrorna för samtliga nio sjukhus är 28 procent av divisions- och verksamhetscheferna kvinnor. Men vid Universitetssjukhuset Mas i Malmö och Universitetssjukhuset i Lund är bara en av fem chefer kvinna.  Vid Karolinska sjukhuset i Solna och Akademiska sjukhuset i Uppsala är en av fyra divisions- och verksamhetschefer kvinna.  Arbetsgivare pekar på åldersskäl  Flera arbetsgivare pekar på att cheferna ofta är något äldre och att kvinnorna utgör en mindre andel av läkarkåren högre upp i åldrarna. Men även om man tar hänsyn till åldersstrukturen framgår att kvinnorna är klart underrepresenterade. Enligt statistik från Läkarförbundet utgör kvinnorna 44 procent av läkarna i åldern 40-44 år. I åldersspannet 55-59 år utgör kvinnorna fortfarande 35 procent av läkarna.  - Det är klart att sjukhusen måste sträva efter en jämnare könsfördelning på chefsnivå. Andelen manliga och kvinnliga chefer borde spegla sammansättningen ute i verksamheten, säger Lena Eckerström, som arbetar med ledarskap och jämställdhetsfrågor på Landstingsförbundet.  Enligt Ingela Heiman, ordförande i Kvinnliga läkares förening, KLF, bekräftar snedfördelningen på chefsnivå att kvinnliga läkare diskrimineras både när det gäller lön och tjänstetillsättningar. Hon anser att sjukhusorganisationerna, och universitetssjukhusen i synnerhet, fortfarande vilar på manliga strukturer som måste brytas för att män och kvinnor ska ha samma möjligheter.  - Och könsfördelningen på chefsposterna är inte bara en rättvisefråga. Det handlar också om att arbetsgivaren går miste om kompetens som de faktiskt behöver, säger Ingela Heiman.   Hon tror inte att ledarskap intresserar kvinnor mindre än män. Problemet är snarare dolda mekanismer.  - Kvinnorna finns där - men det gäller att arbetsgivaren ser och stöttar dem. Fortfarande förekommer gamla härskartekniker där kvinnliga läkare och deras kompetens osynliggörs, säger Ingela Heiman.  Umeå går emot strömmen  Lena Eckerström betonar att flera landsting och sjukhus faktiskt arbetar med olika metoder som ska lägga grunden för en mer könsneutral rekrytering.   - Men arbetsgivarna måste också titta på vad det innebär att vara chef. Genom att anpassa villkoren och bryta hierarkierna skulle man nog locka fler unga, både män och kvinnor, till högre chefsposter, säger hon.   Ett sjukhus som ändå har lyckats rekrytera ett stort antal kvinnliga chefer är Norrlands universitetssjukhus i Umeå. Förra året var 51 procent av divisions- och verksamhetscheferna kvinnor. I dag är andelen kvinnor 44 procent.  - Jag tror att man måste sätta upp ett tydligt mål för att lyckas. Vi beslutade redan i början av 1990-talet att 40 procent av cheferna skulle vara kvinnor, säger Christina Elmros, personalchef vid universitetssjukhuset.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev