Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Lördag10.04.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Ledarskap

Ny dom slår fast att vilande under jourpass är arbetstid

Publicerad: 16 September 2003, 11:46

All tid läkare är i tjänst, även om de sover under jourtid, ska räknas in i den ordinarie arbetstiden. Det slår EG-domstolen fast. Läkarförbundet ser positivt på domen medan Landstingsförbundet anser att den kan skada sjukvården.


Precis som den svenska arbetsrättslagstiftningen skiljer många europeiska länder på olika typer av arbetstid för läkare. Utöver ordinarie arbetstid kan arbetsgivaren även lägga ut arbete under jourtid.   Nu har EG-domstolen i en ny dom slagit fast att all den tid som arbetsgivare kräver att läkare ska befinna sig på sjukhuset ska räknas som arbetstid.  Peter Hattendorff, förhandlare vid Landstingsförbundet, anser att den svenska sjukvården skulle drabbas hårt om denna tolkning av EG-direktivet om arbetstidsregler skulle genomföras för läkare i Sverige.  - I praktiken skulle det innebära att vi skulle tvingas ta bort joursystemet och schemalägga alla läkare, trots att det inte finns tillräckligt många att tillgå. Bristen på läkare skulle få katastrofala följder på vissa sjukhus och leda till att hälso- och sjukvården i Sverige inte skulle klara att uppfylla sitt åtagande, säger Peter Hattendorff.

Tysk läkare anmälde arbetsgivare  Den aktuella domen gäller en läkare vid ett sjukhus i Kiel, Tyskland, som anmälde sin arbetsgivare till EG-domstolen. Läkaren ville få prövat om den tid som han fanns på sjukhuset och var beredd att arbeta skulle räknas in i den ordinarie arbetstiden, även om han sov under passet.  EG-domstolen beslutade, precis som i en tidigare dom från år 2000, att jourtiden ska ingå i den maximala veckoarbetstiden. Domstolens beslut grundar sig på ett EG-direktiv från 1993 som även ligger till grund för ett förslag till ny arbetstidslag som har tagits fram av svenska näringsdepartementet.  Peter Hattendorff anser dock att det är oklart om EG-direktivet verkligen ska tolkas på detta sätt.  - Min uppfattning är att den tyska domen och det svenska förslaget till arbetstidslagstiftning kom för tidigt. Eftersom det inte bara är svensk sjukvård som drabbas om detta slår igenom väntar vi nu på ett betänkande där EU-kommissionen ska ange om denna tolkning av direktivet är rimlig, säger Peter Hattendorff.  Läkarförbundet positivt till domen  Nils Erik Solberg, jurist och ombudsman vid Läkarförbundet, anser till skillnad från Peter Hattendorff att det finns en hel del positiva inslag i domen. Bland annat anger den att kompensation för dygnsvila skall ligga i direkt anslutning till den arbetade tid då förlusten av dygnsvila uppkom.  - Vi ser positivt på domen. Den ger ledning till vilka gränser direktivet har och det bör man veta om man ska sätta sig ner och förhandla om ett nytt kollektivatal. För många av våra medlemmar är jourbördan väldigt betungande. Därför tror jag att förslaget till ny arbetstidslag, som domen ligger helt i linje med, kan ge en bra struktur som är till fördel för arbetsmiljön, säger Nils Erik Solberg.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev