Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Ledarskap

Nytt upplägg ska locka fler läkare till Norrland

Publicerad: 27 mars 2008, 12:52

Om några år kan 180 av Umeås läkarstudenter göra sina sista terminer på sjukhusen i Östersund, Sundsvall och Sunderbyn. Genom att ta över delar av läkarutbildningen hoppas landstingen locka fler läkare till regionen.


I höstas beslutade regeringen att läkarutbildningen i Sverige ska utökas med 60 platser under 2008. Umeå universitet fick 20 av platserna, och nu börjar planerna för det utökade läkarprogrammet att ta form.

Tanken är att utbildningen ska regionaliseras och delas upp mellan tre landsting: Jämtland, Västernorrland och Norrbotten. Läkarstudenterna kommer då att gå de första fem terminerna i Umeå och sedan flytta till sjukhusen i Östersund, Sundsvall eller Sunderbyn mellan Luleå och Boden.

Eva Samuelsson är lektor vid Umeå universitet och distriktsläkare på Krokoms hälsocentral. Hon är också kontaktperson i Jämtland för regionaliseringen av läkarutbildningen och ser stora fördelar för sitt eget landsting om planerna förverkligas.

– Det kan bli lättare att rekrytera läkare med speciell kompetens och behålla dem som finns här när det finns möjlighet till undervisning och forskning, säger Eva Samuelsson.

– Det betyder mycket för sjukvården också att studenterna kommer dit. Det ger många ringar på vattnet om man ägnar sig åt undervisning.

För trångt på sjukhuset

Ytterligare en fördel med den regionaliserade utbildningen är att det skulle lätta på trycket på Norrlands universitetssjukhus i Umeå, där studenterna i dag går sin kliniska utbildning. Hög­skole­verket konstaterade i en granskning 2006 att det är för trångt på sjukhuset och att det är brist både på patienter och på handledare i förhållande till antalet studenter.

– Studenterna skulle få träffa fler patienter och se mera av vardagssjukvård samtidigt som de skulle ge mycket till vårt landsting, säger Eva Samuelsson.

Ännu är inga definitiva beslut fattade, även om ansvariga i de tre landstingen och på universitetet gemensamt arbetar för en regionalisering. Fortfarande återstår också mycket förberedelser.

– Vi är fortfarande i uppbyggnadsskedet. Det krävs en stor insats i början för hand­ledar­utbild­ning och utbildning av lärare. Vissa specialister behöver rekryteras och det kommer också att krävas nya lokaler på vårdcentraler och sjukhus, säger Eva Samuelsson.

Vad kommer det att kosta?
– Vi har inga färdiga kalkyler än. Stafettläkarna kostar runt 200 miljoner kronor per år i den norra regionen, och anledningen till att bygga ut läkarlinjen är att det ska gynna rekryteringen på sikt.

Hoppas få bättre ekonomi

Eva Samuelsson säger att de flesta är positiva, men att det också finns farhågor om att resurserna inte ska räcka till för både läkarstudenter och AT-läkare. Sedan många år tar också landstingen emot läkarstudenter från Umeå för kortare klinisk praktik på vårdcentraler och sjukhus.

Enligt Marie Bixo, ordförande i programkommittén för läkarutbildningen i Umeå, hoppas universitetet få bättre ekonomi i projektet genom att utöka antalet platser på läkarlinjen ännu mer. Universitetet kommer därför att lämna in en ansökan om ytter­ligare 20 nya platser från år 2009.

Vad skulle kunna hindra att projektet blir av?
– Det skulle vara att det inte blir tillräckligt attraktivt för studenterna plus att man inte skulle förmå att rekrytera tillräckligt med lärare eller inte kan upprätthålla kvaliteten, säger Marie Bixo.

Vad tycker studenterna?
– De som går på de senare terminerna, där de gör mycket klinisk praktik, är positiva. Studenterna på tidigare terminer är lite mer skeptiska. De har ännu inte sett nackdelarna med att vara student i Umeå, nämligen att det blir väldigt trångt, säger Marie Bixo.

Beslutet att gå sina sista terminer någon annanstans än i Umeå är frivilligt för studenterna.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev