Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Torsdag15.04.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Ledarskap

Oenighet när ny ordförande valdes för distriktsläkarna

Publicerad: 22 April 2002, 12:04

Benny Ståhlberg har valts till ny ordförande i Distriktsläkarföreningen, DLF. - Även om valet inte var enhälligt känner jag att jag kommer kunna göra ett bra arbete, säger Benny Ståhlberg.


Valet av ny styrelse blev en strid på kniven när Distriktsläkarföreningen höll sitt fullmäktigemöte i Stockholm i fredags, den 19 april. Vid en sluten omröstning fick Benny Ståhlberg, tidigare sekreterare i styrelsen och valberedningens förslag till ny ordförande, 20 av ledamöternas röster. Resterande tolv röster föll på Ulf Måwe, distriktsläkare i Luleå och tidigare ordförande i Norrbottens lokalförening. Till sekreterare valdes Sven-Axel Andersson, sedan Sten Stenberg, som nominerats, plötsligt meddelade att han inte längre stod till förfogande.   Övriga nya ledamöter blev Daga Byfors, Anders Nilsson, Per Nordlund och Kerstin Ermebrandt.  - Det var ett tufft möte, men det känns som vi haft nyttiga diskussioner som kommer att leda framåt, säger Benny Ståhlberg.  Kunde enast om ett yttrande  Bakgrunden till fullmäktiges oenighet är den strid som blossat upp om föreningens framtida inriktning. Bland medlemmarna finns en stark vilja att utveckla samarbetet med de privatpraktiserande distriktsläkarna, varav de flesta organiseras i Svenska privatläkarföreningen, SPLF. I tre motioner som lades fram till fullmäktige talas det om en gemensam plattform för alla distriktsläkare oavsett anställningsform, se Dagens Medicin nr 16/02. Samtliga motionärer uppfattade styrelsens svar på motionerna som passivt och det var orsaken till att DLF Norrbotten lade fram ett alternativ till valberedningens förslag på styrelse.  Under fullmäktige bakades emellertid de tre motionerna samman till ett yttrande som styrelsen slutligen ställde sig bakom.   - Fullmäktige var enigt om att styrelsen ska verka för en gemensam programförklaring för alla distriktsläkare. Men eftersom det finns ett värde i att ha olika föreningar som driver olika frågor blir det inte aktuellt med en sammanslagen förening, säger Benny Ståhlberg.

"En mer traditionell styrelse"  Robert Svartholm, ordförande i DLF Norrbotten, ser beslutet om en gemensam programförklaring som en seger.   - Mot bakgrund av den nationella handlingsplanen behövs det en nyorientering inom föreningen. Beslutet satt visserligen långt inne, men det viktigaste är att vi till slut kom överens, säger Robert Svartholm.  Han håller dock fast vid att Ulf Måwe hade gett styrelsen bättre förutsättningar för förnyelse. Redan idag är det svårt att engagera medlemmarna i det fackliga arbetet och ska föreningen lyckas måste man därför byta strategi, menar Robert Svartholm.  - Med Benny Ståhlberg som ordförande blir det en mer traditionell styrelse. Men med tanke på den breda opinionen kommer de ändå att tvingas till omprioriteringar för att ta itu med den gemensamma programförklaringen, säger han.  Prioriterar programförklaringen  Trots att han inte fick full uppbackning räknar dock Benny Ståhlberg med att lyckas bra med föreningens kommande arbete.  - Jag har lång erfarenhet av det fackliga arbetet och jag känner ändå att jag har medlemmarnas förtroende, säger han.  I egenskap av ordförande lovar Benny Ståhlberg att ge den gemensam programförklaring högsta prioritet. Inledande kontakter har redan knutits med Svensk förening för allmänmedicin, SFAM, och under de närmaste veckorna ska styrelsen även kontakta Svenska privatläkarföreningen.  - Men parallellt måste vi självfallet driva de frågor som rör utbildning, arbetsmiljö  och arbetsvillkor.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev