Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Ledarskap

Precisa protoner trimmar tumörstrålning

Publicerad: 8 juni 2006, 11:25

Strålbehandlingen av komplicerade tumörer kan förbättras med protonstrålar och intensitetsmodulerade fotonstrålar, IMRT, visar en ny avhandling. Sju landsting går samman för att investera i en gemensam protonanläggning i Uppsala.


Drygt 2 000 patienter, eller 15 procent av dem som strålas idag, kan få bättre strålbehandling om IMRT och protoner används. Iprincip kan protonstrålbehandling användas mot alla tumörer, men det är bara i vissa fall som det är bättre än traditionell strålbehandling.

- Det är framför allt då man har mycket att vinna på att kunna placera dosen med hög precision, när tumören är svåråtkomlig och ligger nära riskorgan, säger sjukhusfysikern Jonas Johansson.

Han lade nyligen fram en avhandling där han jämför protonstrålar och IMRT med de standardtekniker som används i dag.

Alla fall som ingår i studien är komplicerade tumörer. Tre cancerformer jämfördes: vänstersidig bröstcancer med spridning till lymfsystemet, hypofarynxcancer och rektalcancer.

För samtliga cancerformer ger protoner och IMRT fördelaktigare dosfördelningar och lägre risk för komplikationer i friska vävnader än standardteknikerna. Behandling med protonstrålar ger dessutom i allmänhet bättre dosfördelningar än IMRT. Ett annat fynd var att de vanligaste behandlingsrelaterade biverkningarna minskade med IMRT och protoner.

För bröstcancer minskade sanno- likheten för strålningsinducerad lunginflammation från 15 procent, med den bästa standardtekniken, till mindre än 3 procent. För rektalcancer halverades sannolikheten för både akuta och sena tunntarmskomplikationer.

Jonas Johansson tror att hans resultat ytterligare motiverar det som många onkologer och sjukhusfysiker har arbetat för i flera år - att bygga en ny protonanläggning för kliniskt bruk i Uppsala.

Den protonbehandlingsenhet som finns i Uppsala är landets enda och utrustningen där har  mest använts till forskning. I världen finns bara ett tjugotal kliniker som använder protoner. Det är framför allt de höga kostnaderna som hindrat utvecklingen.

En protonanläggning beräknas kosta mellan 700 och 800 miljoner kronor.

Initiativet till ett nationellt centrum för behandling av cancer med protonstrålterapi kom från Norrlands universitetssjukhus i Umeå och Björn Zackrisson. Han är överläkare vid onkologiska klinikens strålbehandlingsavdelning och har lett projektet som involverat strålbehandlingskliniker på alla landets universitetssjukhus.

- Det råder en samsyn inom professionen och bland verksamhetschefer att man bör satsa på protonstrålbehandling. Vi har också varit tämligen eniga om att protonanläggningen ska ligga i Uppsala på grund av den protonkompetens som redan finns där och närheten till Arlanda, säger Björn Zackrisson.

Projektet har lett så långt att frågan nu ligger hos landstingsfullmäktige i respektive landsting. Några har redan klubbat igenom beslutet. Den gemensamma investeringen ska bli möjlig genom att landstingen bildar ett gemensamt så kallat kommunalförbund.

Landstingen som föreslås stå bakom investeringen är Västerbotten, Stockholm, Uppsala, Örebro, Region Skåne, Västra Götaland och Östergötland.

Jenny Ryltenius

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev