Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Ledarskap

Professor starkt kritisk till behandlingen av hjärtsjuka

Publicerad: 9 december 2003, 12:21

Svårt kranskärlssjuka patienter behandlas i strid med Socialstyrelsens nationella riktlinjer på vissa svenska sjukhus, hävdar Rolf Ekroth, professor i thoraxkirurgi i Göteborg. För många patienter får sina kranskärl öppnade med ballongvidgning i stället för med kirurgi.


Mellan år 2000 och 2002 har antalet ballongvidgande kranskärlsingrepp på hjärtsjuka patienter, så kallad PCI, percutan coronar intervention, ökat från 8000 till 12000 per år. Bakom utvecklingen ligger ett förändrat synsätt på hur hjärtsjukdom ska behandlas och en snabb teknisk utveckling inom PCI-området.  Men enligt Rolf Ekroth, professor i thoraxkirurgi vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, håller utvecklingen på att gå över styr.  - Andelen patienter som får kirurgi i Dalarna och Uppsala är nu så låg att den enda rimliga tolkningen är att man där inte följer Socialstyrelsens riktlinjer för hur patienter med avancerad kranskärlssjukdom ska behandlas, säger Rolf Ekroth.  Med avancerad kranskärlssjukdom menas patienter som har förträngningar i tre kranskärl, eller i huvudstammen precis intill stora kroppspulsådern.  Enligt Rolf Ekroth visar flera studier att dessa patienter får mindre kärlkramp och bättre livskvalitet, om de får kirurgi jämfört med ballongvidgande PCI.  Kirurgin ger, enligt honom, en mer varaktig lösning på patientens problem och ökar dessutom överlevnaden.  Iwar Sjögren, verksamhetschef för PCI-enheten vid Falu lasarett, håller inte med.  - Vi väljer den metod som bedöms vara bäst för patienten i varje enskilt fall. Metoderna är inte varandras motsats, utan bör ses som komplement. Vi har dessutom en bra både lokal och nationell uppföljning med våra register. Rolf Ekroth har ingen aning om vilka våra patienter är. Han har inte ens talat med oss om sina synpunkter, säger han.  Bekräftar hög andel PCI-ingrepp  Iwar Sjögren bekräftar dock att över 90 procent av de patienter som får sina kranskärl öppnade i Dalarna behandlas med PCI, medan övriga behandlas med kranskärlskirurgi. Siffran bekräftas i det nationella registret för kranskärlskirurgi, där Dalarna och Uppsala skiljer sig från andra landsting med en väldigt låg andel kranskärlskirurgiska operationer.  Samtidigt visar annan statistik att just dessa landsting har en mycket hög andel PCI-ingrepp.  - Tittar man på resultat från ett annat nationellt register, kan man se att av all kranskärlsröntgen som görs, så är det cirka 40 procent som påvisar trekärlssjuka eller huvudstamsstenos. Om man då på vissa håll bara opererar 10 procent är det något som inte stämmer. Man följer helt enkelt inte de nationella riktlinjerna, säger Rolf Ekroth.  "Gamla data är inte relevanta"  Flera PCI-operatörer som Dagens Medicin talat med anser att vissa patienter med trekärlssjukdom lämpar sig mycket väl för PCI, och att denna metod därför väljs i växande omfattning.  - Trekärlssjukdom är i sig ingen kontraindikation mot PCI. Tekniken utvecklas snabbt och data från gamla studier är inte relevanta i dag, säger Iwar Sjögren.  Rolf Ekroth menar att den avgörande frågan är vad som bör driva utvecklingen. Är det den snabba tekniska utvecklingen inom PCI-området, eller resultat från de vetenskapliga studier som är gjorda?  - Det är möjligt att den senaste PCI-tekniken är bättre, men då måste det visas i vetenskapliga studier. Man kan inte bara introducera en ny praxis, som strider mot de nationella riktlinjerna, och som utifrån vad vi vet i dag inte ger patienterna den bästa behandlingen. Vi har börjat diskutera att göra en sådan studie på högriskgrupperna i Sverige, säger Rolf Ekroth.

Hasse Karlsson

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev